Jihočeský kraj - oficiální server server provozovaný krajským úřadem

Textov� verze str�nek

Navigace - nejvy‘‘í úroveň - výběr sekce

Pomocná navigace

Projekt UNICREDS

Navigace - třetí úroveň - výběr části rubriky

Odkaz na jiné stránky Webové stránky projektu

Unicredits logo (6.71 KB)

ZÁVĚREČNÁ KONFERENCE MEZINÁRODNÍHO PROJEKTU UNICREDS

Zástupci Krajského úřadu Jihočeského kraje a Jihočeské univerzity se spolu s delegáty ze šesti evropských regionů sešli ve Finsku na závěrečné pracovní konferenci projektu UNICREDS (University Collaboration in Regional Development Spaces - Rozvoj spolupráce university s regionem). Výsledky z této konference i z celého tříletého projektu, budou prezentovány v říjnu na závěrečném setkání v Cornwallu ve Velké Británii, v sídle koordinátora projektu.

Konference se uskutečnila dne 12. června ve městě Seinäjoki. Jejím hlavním tématem byla role inovace a jejich využití v rozvoji regionu, především pokud jde o jeho dlouhodobý ekonomický růst. Svůj projev přednesl i Marc Botman z Generálního ředitelství Evropské komise pro regionální rozvoj. Ve svém projevu se zaměřil především na aktuální problematiku "chytré specializace (smart specialization)".

Marc Botman vysvětluje: "Chytrá specializace" znamená odhalení jedinečných možností a potenciálu každého státu a každého regionu, s ohledem na jeho konkurenční výhodu. V rámci „chytré specializace" je třeba, aby se zainteresovaní partneři sjednotili na tom, v čem je jejich region výjimečný a jak lze této výjimečnosti v budoucnu co nejlépe využít. Tato forma strategie bude podporována z ERDF (Evropský fond pro regionální rozvoj) v příštím programovacím období 2014-2020.

Co se týče Jihočeského kraje, tato forma strategie bude navržena jako jeden z cílů připravovaného střednědobého plánovacího dokumentu Programu rozvoje kraje na období 2014-2020.
Nicolas Wallet, projektový manažer projektu UNICREDS, uvedl: "Toto je naše závěrečná pracovní konference projektu. Každá z našich konferencí měla jiné zaměření, ovšem jejich společným, zastřešujícím tématem bylo zvyšování úrovně zkušeností a znalostní ekonomiky v regionech, které leží na okraji z hlediska geografické polohy i ekonomického rozvoje. Zlepšení podmínek ekonomiky regionu má být dosaženo prostřednictvím partnerství a spolupráce mezi univerzitami, podniky a veřejným sektorem. Konkrétní výsledky a případové studie budou zohledněny v politických doporučeních, která budou předložena Evropské komisi koncem letošního roku. Hlavním cílem těchto doporučení je pomoci ostatním regionům, které se potýkají s podobnými problémy jako regiony v projektu UNICREDS."

Konference je součástí €2 milionového projektu, který je zaměřen na rozvoj modelu rozvoje regionu, který může být přijat Evropskou komisí. Model je založen na myšlence spolupráce hlavních aktérů rozvoje regionu (univerzit, regionální správy a podnikatelů) s důrazem na roli vzdělání. Projekt UNICREDS (v rámci programu INTERREG IVC) je z velké části financován EU s finančním podílem každého z jeho 15 partnerů. Všechny regiony spojené s projektem UNICREDS mají podobné vlastnosti, jako je vzdálenost od hlavních měst, počet obyvatel a problémy se závislostí na tradičních průmyslových odvětvích.

loga (12.22 KB)
Logo projektu Unicreds (6.71 KB)

První pracovní setkání účastníků projektu UNICREDS ve Švédsku

Ve dnech 22.6. až 25.6. proběhla ve Švédském univerzitním městě Skellefteå první pracovní konference mezinárodního projektu UNICREDS, který je zaměřený na rozvoj spolupráce mezi univerzitami a regionálními vládami a na sdílení zkušeností jednotlivých partnerů z různých zemí.

Konference se zúčastnili zástupci univerzit i regionů ze Švédska, Velké Británie, Finska, České republiky, Maďarska a Bulharska. Za Českou republiku byl zastoupen Jihočeský kraj a Jihočeská univerzita.
Hlavní příspěvky na této konferenci přednesli účastníci ze severního Švédska, o svoje zkušenosti se podělili také zástupci Velké Británie - Skotska. Tématem jejich přednášek bylo přizpůsobení vzdělávací struktury regionu složitým geografickým podmínkám. V obou případech šlo o rozlehlé oblasti s velmi řídkým osídlením a složitou dopravou.

Ve Švédsku založili tzv. „Multi-univerzitní kampus", což v praxi znamená, že několik menších univerzit a výzkumných institucí z různých míst severního Švédska navzájem spolupracuje na půdě kampusu umístěného ve městě Skellefteå. Tento kampus postavila, vlastní a podporuje obec města. Špičkové technické vybavení umožňuje i několik typů studia na dálku pomocí internetu pro studenty z odlehlých míst.

Loga zúčastněných subjektů (12.22 KB)
Logo programu UNICREDS (6.71 KB)

Pět evropských zemí zahájilo spolupráci ve vysokoškolském vzdělávání

V jihoanglickém Cornwallu byl oficiálně zahájen projektu UNICREDS - University Collaboration in Regional Development Spaces (Rozvoj spolupráce univerzity s regionem). Jihočeský kraj zastupuje Jihočeská univerzita.

UNICREDS je tříletý projekt s rozpočtem dva miliony Euro, který zkoumá, jak různé modely vysokoškolského vzdělávání mohou přispět k regionálnímu hospodářskému rozvoji. Jeho cílem je předvést, jak spolupráce mezi univerzitami, průmyslem a veřejným sektorem může pomoci při transformování opomíjených nebo okrajových regionů ve významná centra výzkumu a inovací. Partneři si mezi sebou budou předávat zkušenosti a znalosti s cílem co nejvíce stimulovat hospodářský rozvoj. Konečným cílem je rozvíjet tento přístup 'trojité šroubovice' (odtud také logo projektu) tak, aby budoucí vzdělávací programy a programy regionálního rozvoje vytvořily převoditelný model, který může být přijat Evropskou komisí.

V čele projektu UNICREDS, který je z velké části financován Evropsku unií, stojí Cornwallská Rada. Na jeho financování se podílí i každý z 15 partnerů ze Švédska, Finska, České republiky, Bulharska a Maďarska. Českou republiku v projektu UNICREDS zastupuje Jihočeský kraj a Jihočeská univerzita.

Nicolas Wallet, projektový manažer zodpovědný za projekt UNICREDS v Cornwallské Radě o programu, řekl: "UNICREDS spojuje regiony z celé Evropy, včetně Cornwallu, které mají podobné vlastnosti, například geografickou polohu a vzdálenost od hlavních oblastí ekonomické aktivity, mají obdobný počet obyvatel nebo se u nich projevuje úpadek tradičních průmyslových odvětví. Cílem je vytvořit model regionálního rozvoje, který bude integrován do struktur místní, regionální, národní a evropské politiky."

Loga partnerů projektu: Interreg, EU, Jihočeský kraj, Jihočeská univerzita (12.22 KB)
Creative Commons       Copyright (C) 2017 Jihočeský kraj        Mapa webu        Prohlášení o přístupnosti stránek               Kontaktujte webmastera        Úvodní stránka       
Zákazky na profilu zadavatele Jihočeský kraj
neveřejný portál kraje
youtube kanál
profil kraje na facebooku