Jihočeský kraj - oficiální server server provozovaný krajským úřadem

Textov� verze str�nek

Navigace - nejvy‘‘í úroveň - výběr sekce

Pomocná navigace

Informace o projektu CZ 0098 Operativní systém dlouhodobého monitoringu vodohospodářské soustavy Jihočeského kraje s cílem omezení možnosti vzniku zvláštní povodně

Navigace - třetí úroveň - výběr části rubriky

Logo ng (14.59 KB)

OPERATIVNÍ SYSTÉM DLOUHODOBÉHO MONITORINGU VODOHOSPODÁŘSKÉ SOUSTAVY JIHOČESKÉHO KRAJE S CÍLEM OMEZENÍ MOŽNOSTI VZNIKU ZVLÁŠTNÍ POVODNĚ CZ 0098

V poslední době se na území České republiky stále častěji vyskytují extrémní klimatické jevy, především pak časté intenzivní srážky, které způsobují nebezpečné povodňové stavy. Povodně postihují střídavě celé území republiky, v posledních letech se však jejich ničivá síla téměř každoročně - v různém měřítku - projevuje hlavně v regionu Jižních Čech, v oblasti povodí řeky Lužnice, Nežárky a jihočeských rybníků, ohrožuje životy i majetek místních obyvatel.

Rozhodnutím o poskytnutí dotace č. 58 ze dne 21.10.2008 k projektu č. CZ 0098 byla Jihočeskému kraji schválena dotace na realizaci individuálního projektu „Operativní systém dlouhodobého monitoringu těles vodohospodářské soustavy Jihočeského kraje s cílem omezení možnosti vzniku zvláštní povodně". Partnerem Jihočeského kraje při realizaci projektu je Povodí Vltavy, státní podnik.

Cílem tohoto projektu je provést na historických hrázích vybraných vodních děl v povodí řeky Lužnice až po soutok s Nežárkou monitoring souborem geofyzikálních měření za použití nedestruktivních metod a tento monitoring vyhodnotit. Výstupem projektu bude strukturovaná databáze měřených geofyzikálních dat na těchto historických hrázích včetně návrhu jejich interpretace s cílem omezení možnosti vzniku zvláštní povodně.

Celkové náklady projektu: 353 000 Eur

Z toho dotace: 85 %, tj. 300 050 Eur

Spolufinancování: 15 %, tj. 52 950 Eur Jihočeský kraj

Realizace projektu: 2008 - 2010

Přehled vodních děl zařazených do projektu – tabulka (52.87 KB) Přehled vodních děl zařazených do projektu – tabulka

Přehled vodních děl zařazených do projektu – mapa (211.71 KB) Přehled vodních děl zařazených do projektu – mapa

Popis nedestruktivních metod měření (315.86 KB) Popis nedestruktivních metod měření

Fotodokumentace z měření v roce 2009 (207.13 KB) Fotodokumentace z měření v roce 2009

Práce provedené v 1. etapě projektu  (36.08 KB) Práce provedené v 1. etapě projektu

Informace o tiskové konferenci 9.6.2010  (613.59 KB) Informace o tiskové konferenci 9.6.2010

Informace o ukončení projektu (129.36 KB) Informace o ukončení projektu

Tisková konference 28.3.2011  k projektu CZ 0098 (444.61 KB) Tisková konference 28.3.2011 k projektu CZ 0098

Creative Commons       Copyright (C) 2017 Jihočeský kraj        Mapa webu        Prohlášení o přístupnosti stránek               Kontaktujte webmastera        Úvodní stránka       
Zákazky na profilu zadavatele Jihočeský kraj
neveřejný portál kraje
youtube kanál
profil kraje na facebooku