Jihočeský kraj - oficiální server server provozovaný krajským úřadem

Textov� verze str�nek

Navigace - nejvy‘‘í úroveň - výběr sekce

Pomocná navigace

Rozpočet a závěrečný účet za rok 2010

Navigace - třetí úroveň - výběr části rubriky

Zastupitelstvo Jihočeského kraje schválilo dne 28. 6. 2011 na svém 24. zasedání Závěrečný účet Jihočeského kraje za rok 2010 usnesením č. 230/2011/ZK-24 ve znění:

Zastupitelstvo Jihočeského kraje

schvaluje
1. Závěrečný účet Jihočeského kraje za rok 2010 podle přílohy mat. č. 213/ZK/11 s vyjádřením souhlasu s celoročním hospodařením bez výhrad, včetně vykázaného kumulovaného výsledku hospodaření kraje k 31. 12. 2010 v objemu + 210 745 305,59 Kč;
2. rozdělení zůstatku disponibilních prostředků z výsledku hospodaření kraje za rok 2010 pro zapojení do rozpočtu 2011 ve výši 36 858 062,97 Kč takto:
a) ve výši 3 140 310,64 Kč převést úroky ze speciálního účtu MŠMT ve prospěch posílení Fondu rozvoje školství ORJ 22 - FRŠ,
b) ve výši 3 000 000,00 Kč posílit rozpočet výdajů ORJ 14 - OEZI na navýšení prostředků grantového programu podpory vodohospodářské infrastruktury,
c) ve výši 2 000 000,00 Kč posílit rozpočet výdajů ORJ 1 - KHEJ na navýšení prostředků grantového programu podpory sborů dobrovolných hasičů obcí,
d) ve výši 700 000,00 Kč posílit rozpočet výdajů ORJ 9 - OSVZ na navýšení prostředků pro Dětské centrum Jihočeského kraje o.p.s. Strakonice,
e) ve výši 700 000,00 Kč posílit rozpočet výdajů ORJ 9 - OSVZ na navýšení prostředků grantového programu podpory minimální sítě protidrogových služeb na území kraje pro rok 2011,
f) ve výši 100 000,00 Kč posílit rozpočet výdajů ORJ 9 - OSVZ na navýšení prostředků pro Krizové centrum pro děti a rodinu v Jihočeském kraji o.s. České Budějovice,
g) ve výši 27 217 752,33 Kč posílit rozpočtovou rezervu kraje u ORJ 5 - OEKO.

Závěrečný účet Jihočeského kraje za rok 2010 ke stažení včetně příloh (ve formátu zip) (13072.60 KB) Závěrečný účet Jihočeského kraje za rok 2010 ke stažení včetně příloh (ve formátu zip)

Zastupitelstvo Jihočeského kraje usnesením číslo 586/2009/ZK - 11 schválilo dne 15. prosince 2009

1. Rozpočet Jihočeského kraje na rok 2010 s celkovými příjmy 11 378 186 000 Kč, celkovými výdaji 10 892 883 000 Kč a přebytkem 485 303 000 Kč,
2. úhradu splátek dlouhodobých přijatých úvěrů prostřednictvím financování ve výši 485 303 000 Kč,
3. závazné finanční vztahy k obcím přidělené v rámci souhrnného dotačního vztahu státního rozpočtu ve výši 757 347 000 Kč,
4. závazné finanční vztahy ke zřizovaným příspěvkovým organizacím ve výši 1 719 487 000 Kč,
5. závazné finanční vztahy k ostatním subjektům ve výši 839 698 000 Kč.

Schválený rozpočet Jihočeského kraje na rok 2010 ke stažení včetně příloh (ve formátu zip) (544.50 KB) Schválený rozpočet Jihočeského kraje na rok 2010 ke stažení včetně příloh (ve formátu zip)

Creative Commons       Copyright (C) 2017 Jihočeský kraj        Mapa webu        Prohlášení o přístupnosti stránek               Kontaktujte webmastera        Úvodní stránka       
Zákazky na profilu zadavatele Jihočeský kraj
neveřejný portál kraje
youtube kanál
profil kraje na facebooku