Jihočeský kraj - oficiální server server provozovaný krajským úřadem

Textov� verze str�nek

Navigace - nejvy‘‘í úroveň - výběr sekce

Pomocná navigace

Očkování proti tuberkulóze (TBC)

Navigace - třetí úroveň - výběr části rubriky

Očkování proti tuberkulóze (TBC)

Očkování proti TBC (selektivní BCG vakcinace) patří mezi pravidelná očkování hrazená z veřejného zdravotního pojištění prováděná podle § 30 odst. 2 písm. a) a § 17 odst. 2 zákona č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění, ve znění pozdějších předpisů, zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví, ve znění pozdějších předpisů a v souladu s vyhláškou č. 537/2006 Sb., o očkování proti infekčním nemocem, ve znění pozdějších předpisů.

Povinné plošné očkování proti tuberkulóze bylo ukončeno v roce 2010 a nyní jsou očkovány jen děti z rizikových skupin. V ostatních medicínsky neindikovaných případech, kdy zákonný zástupce dítěte žádá jeho očkování (primovakcinaci) proti TBC, hradí náklady (aplikaci, vakcínu a veškeré úkony a materiály) spojené s tímto očkováním zákonný zástupce dítěte.

Ke sjednocení postupu při pravidelném očkování proti TBC prováděného podle platné legislativy pro tzv. rizikové skupiny pojištěnců (selektivní BCG vakcinace) připravilo Ministerstvo zdravotnictví ve spolupráci s Všeobecnou zdravotní pojišťovnou ČR, Svazem zdravotních pojišťoven ČR, Českou pneumologickou a ftizeologickou společností ČLS JEP a Národní jednotkou dohledu nad TBC v ČR metodiku - viz níže odkazy:

https://www.vzp.cz/poskytovatele/informace-pro-praxi/ockovani/metodika-k-provadeni-pravidelneho-ockovani-proti-tuberkuloze-tbc-v-cr

https://www.vzp.cz/o-nas/aktuality/vzp-mirne-pribylo-klientu-s-tuberkulozou-ockovano-proti-ni-bylo-loni-2-151-deti

 

Náklady spojené s takovou činností, které nejsou hrazeny ze zdravotního pojištění, hradí stát v rozsahu stanoveném prováděcím právním předpisem, prostřednictvím správního orgánu, který udělil oprávnění k poskytování zdravotních služeb podle zákona o zdravotních službách.

V Jihočeském kraji provádějí očkování v souladu se zákonem č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví, ve znění pozdějších předpisů odborní lékaři pneumoftizeologové u smluvních poskytovatelů:

EUC Klinika České Budějovice s.r.o., Matice školské 1786/17, České Budějovice
Plicní ambulance, MUDr. Aleš Tauchman, T. G. Masaryka 205, Český Krumlov
Nemocnice Strakonice, a.s., Radomyšlská 336, Strakonice
Nemocnice Písek, a.s., Karla Čapka 589, Písek
MUDr. Hana Dvořáková - Plicní ambulance, Sakařova 755, Týn nad Vltavou
Poliklinika Milevsko, spol. s r.o., Jeřábkova 158, Milevsko
Nemocnice Tábor, a.s., Kpt. Jaroše 2000, Tábor
MUDr. Daniela Kopecká, pneumologická ambulance, U Nemocnice 380, Jindřichův Hradec
Nemocnice Jindřichův Hradec, a.s., U Nemocnice 380, Jindřichův Hradec


 

Tiskopisy a informace pro poskytovatele zdravotních služeb:

<b>Metodika</b> (46.50 KB) Metodika

Příloha Metodiky a1) + a2) Smlouva s Přílohou č. 1 (39.00 KB) Příloha Metodiky a1) + a2) Smlouva s Přílohou č. 1

Příloha Metodiky b) Příloha č.1 k faktuře (33.50 KB) Příloha Metodiky b) Příloha č.1 k faktuře

Příloha Metodiky c) Poštovné (34.50 KB) Příloha Metodiky c) Poštovné

Příloha Metodiky d1) + d2) Telefonní poplatky (43.50 KB) Příloha Metodiky d1) + d2) Telefonní poplatky

Příloha Metodiky e) Administrativní potřeby (43.50 KB) Příloha Metodiky e) Administrativní potřeby

Příloha Metodiky f) Administrativní činnosti spojené s prevencí - sestry (33.50 KB) Příloha Metodiky f) Administrativní činnosti spojené s prevencí - sestry

Příloha Metodiky f1) Administrativní činnosti spojené s prevencí - kalm. sestry (33.50 KB) Příloha Metodiky f1) Administrativní činnosti spojené s prevencí - kalm. sestry

Příloha Metodiky f2) Administrativní činnosti spojené s prevencí - dispenz. sestry (32.00 KB) Příloha Metodiky f2) Administrativní činnosti spojené s prevencí - dispenz. sestry

Příloha Metodiky g) Administrativní činnosti spojené s prevencí - lékař (32.50 KB) Příloha Metodiky g) Administrativní činnosti spojené s prevencí - lékař

Příloha Metodiky h) + ch) Doprava kalmetizační sestry (58.00 KB) Příloha Metodiky h) + ch) Doprava kalmetizační sestry

Příloha Metodiky i) Ztráty testovací a očkovací látky (44.00 KB) Příloha Metodiky i) Ztráty testovací a očkovací látky

Příloha Metodiky j) Kontrola léčby antituberkulotiky (30.50 KB) Příloha Metodiky j) Kontrola léčby antituberkulotiky

<b>Příloha č. 2 vyhlášky č. 537_2006 Sb.</b> (47.00 KB) Příloha č. 2 vyhlášky č. 537_2006 Sb.

<b>Příloha č. 3 vyhlášky č. 537_2006 Sb.</b> (23.50 KB) Příloha č. 3 vyhlášky č. 537_2006 Sb.

<b>Čestné prohlášení</b> (24.50 KB) Čestné prohlášení

Ústav zdravotnických informací a statistiky ČR zrušil bez náhrady přílohu výkazu E(MZ)2-01, podle níž byl stanoven průměrný plat v platových třídách 9 a 14. Při výpočtu průměrného platu je tedy třeba vycházet z průměrného platu konkrétního zaměstnance, který danou činnost vykonával (sestra či lékař) a který by musel vykázat poskytovatel (zaměstnavatel). Jako jediné vhodné řešení pro podávání žádostí o vyúčtování nákladů kalmetizačních pracovišť (OSVČ) se považuje dokládat čestné prohlášení ke každé žádosti, a to vždy za vyúčtovávané období.

Metodický postup k provedení vyhlášky č. 224/2002 Sb. (250.61 KB) Metodický postup k provedení vyhlášky č. 224/2002 Sb.

Creative Commons       Copyright (C) 2017 Jihočeský kraj        Mapa webu        Prohlášení o přístupnosti stránek               Kontaktujte webmastera        Úvodní stránka       
Zákazky na profilu zadavatele Jihočeský kraj
neveřejný portál kraje
youtube kanál
profil kraje na facebooku