Jihočeský kraj - oficiální server server provozovaný krajským úřadem

Textov� verze str�nek

Navigace - nejvy‘‘í úroveň - výběr sekce

Pomocná navigace

Rozpočet a závěrečný účet za rok 2009

Navigace - třetí úroveň - výběr části rubriky

Závěrečný účet Jihočeského kraje za rok 2009 byl dne 22. 6. 2010 schválen usnesením Zastupitelstva Jihočeského kraje č. 229/2010/ZK-16.

Soubory ke stažení

Textová část (300.57 KB) Textová část

Příloha 1 - Přehled o plnění rozpočtu (272.95 KB) Příloha 1 - Přehled o plnění rozpočtu

Příloha 2 - Hospodářské výsledky zřizovaných organizací (289.84 KB) Příloha 2 - Hospodářské výsledky zřizovaných organizací

Příloha 3 - Zpráva o majetku kraje (46.98 KB) Příloha 3 - Zpráva o majetku kraje

Příloha 4 - Zpráva o hospodářské činnosti kraje (49.79 KB) Příloha 4 - Zpráva o hospodářské činnosti kraje

Příloha 5 - Příloha k roční účetní závěrce (113.66 KB) Příloha 5 - Příloha k roční účetní závěrce

Příloha 5 – Část Rozvaha-bilance (67.11 KB) Příloha 5 – Část Rozvaha-bilance

Příloha 5 - Část Výkaz zisku a ztráty (50.14 KB) Příloha 5 - Část Výkaz zisku a ztráty

Příloha 6 - Grantová a dotační politika (83.83 KB) Příloha 6 - Grantová a dotační politika

Příloha 7 - Informace o hospodaření nemocnic (35.34 KB) Příloha 7 - Informace o hospodaření nemocnic

Příloha 7.1 - Jihočeské nemocnice (619.57 KB) Příloha 7.1 - Jihočeské nemocnice

Příloha 7.2 - Nemocnice CB (1180.17 KB) Příloha 7.2 - Nemocnice CB

Příloha 7.3 - Nemocnice CK (1350.92 KB) Příloha 7.3 - Nemocnice CK

Příloha 7.4 - Nemocnice JH (910.51 KB) Příloha 7.4 - Nemocnice JH

Příloha 7.5 - Nemocnice PI (1808.36 KB) Příloha 7.5 - Nemocnice PI

Příloha 7.6 - Nemocnice PT (1502.40 KB) Příloha 7.6 - Nemocnice PT

Příloha 7.7 - Nemocnice ST (1518.96 KB) Příloha 7.7 - Nemocnice ST

Příloha 7.8 - Nemocnice TA (935.22 KB) Příloha 7.8 - Nemocnice TA

Příloha 8 - Informace o hospodaření dalších osob (33.68 KB) Příloha 8 - Informace o hospodaření dalších osob

Příloha 8.1 - RERA (169.44 KB) Příloha 8.1 - RERA

Příloha 8.2 - Jč letiště (1035.36 KB) Příloha 8.2 - Jč letiště

Příloha 8.3 - JCCR (998.12 KB) Příloha 8.3 - JCCR

Příloha 8.4 - JVTP (938.24 KB) Příloha 8.4 - JVTP

Příloha 9 - Informace o přezkoumání obcí a DSO (57.40 KB) Příloha 9 - Informace o přezkoumání obcí a DSO

Příloha 10 - Zpráva o přezkoumání hospodaření kraje (2118.65 KB) Příloha 10 - Zpráva o přezkoumání hospodaření kraje

Usnesení zastupitelstva (42.85 KB) Usnesení zastupitelstva

Rozpočet Jihočeského kraje na rok 2009 byl schválen zastupitelstvem kraje dne 22. 12. 2008.

Hlavní priority schváleného rozpočtu jsou:

 • kofinancování a předfinancování projektů pro čerpání strukturálních fondů Evropské unie,
 • oblast dopravní infrastruktury - opravy krajských silnic (II. a III. třídy) realizací projektu P1 a P2,
 • řešení zdravotnických poplatků,
 • podpora mateřských školek v rámci programu rozvoje kraje,
 • splátky úvěru Evropské investiční banky ve výši 175 000 000,- Kč,
 • pokrytí nákladů na činnost a provoz zřizovaných organizací.

Schválený objem příjmů rozpočtu činí 10 629 130 600 Kč a objem výdajů 11 090 930 600 Kč.

Soubory ke stažení

Textová část rozpočtu (231.47 KB) Textová část rozpočtu

Bilance příjmů a výdajů podle ORJ (25.50 KB) Bilance příjmů a výdajů podle ORJ

Rozpočet příjmů a výdajů dle ORJ (465.00 KB) Rozpočet příjmů a výdajů dle ORJ

Finanční vztahy k příspěvkovým organizacím (53.00 KB) Finanční vztahy k příspěvkovým organizacím

Dotace obcím ze SR (228.50 KB) Dotace obcím ze SR

Rozdělení dotací ze státního rozpočtu na výkon státní správy obcím na rok 2009 (171.00 KB) Rozdělení dotací ze státního rozpočtu na výkon státní správy obcím na rok 2009

Příloha - sumář za školy (25.50 KB) Příloha - sumář za školy

Příloha - školy okres České Budějovice (301.00 KB) Příloha - školy okres České Budějovice

Příloha - školy okres Český Krumlov (150.50 KB) Příloha - školy okres Český Krumlov

Příloha - školy okres Jindřichův Hradec (187.50 KB) Příloha - školy okres Jindřichův Hradec

Příloha - školy okres Písek (163.00 KB) Příloha - školy okres Písek

Příloha - školy okres Prachatice (112.00 KB) Příloha - školy okres Prachatice

Příloha - školy okres Strakonice (230.50 KB) Příloha - školy okres Strakonice

Příloha - školy okres Tábor (241.00 KB) Příloha - školy okres Tábor

Příloha - Správa a údržba silnic Jihočeského kraje (27.50 KB) Příloha - Správa a údržba silnic Jihočeského kraje

Příloha - PO v oblasti kultury (160.00 KB) Příloha - PO v oblasti kultury

Příloha - PO v sociální oblasti (262.00 KB) Příloha - PO v sociální oblasti

Příloha - PO v oblasti zdravotnictví (63.50 KB) Příloha - PO v oblasti zdravotnictví

Creative Commons       Copyright (C) 2017 Jihočeský kraj        Mapa webu        Prohlášení o přístupnosti stránek               Kontaktujte webmastera        Úvodní stránka       
Zákazky na profilu zadavatele Jihočeský kraj
neveřejný portál kraje
youtube kanál
profil kraje na facebooku