Jihočeský kraj - oficiální server server provozovaný krajským úřadem

Textov� verze str�nek

Navigace - nejvy‘‘í úroveň - výběr sekce

Pomocná navigace

Realizované projekty

Navigace - třetí úroveň - výběr části rubriky

Jihočeský kraj v novém programovacím období 2014 - 2020 realizuje následující projekty financované z Operačního programu Zaměstnanost:

Logo (21.55 KB)

 

 

 

 

 

Podpora sociálních služeb v Jihočeském kraji IV", reg. číslo projektu: CZ 03.260/0.0/15_005/0001897

Doba realizace: 1. 11. 2015 - 30. 4. 2019

Stručný popis: Hlavním cílem projektu je zajistit dostupnost vybraných druhů sociálních služeb (zejména služeb prevence) na území Jihočeského kraje. V rámci projektu budou finančně podpořeny základní činnosti poskytovatelů sociálních služeb vycházející ze zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách. Příjemci podpory byli vybráni po posouzení nabídek na zajištění poptávané kapacity a kvality vymezených sociálních služeb předkládaných v rámci výběrových řízení vyhlášených v průběhu realizace projektu.

Více informací o projektu naleznete na webových stránkách projektu.

 

Plánování sociálních služeb v Jihočeském kraji II", reg. číslo projektu: CZ.03.2.63/0.0/0.0/15_007/0003792

Doba realizace: 1. 4. 2016 - 31. 3. 2019

Stručný popis: Projekt je zaměřen na podporu procesů plánování sociálních služeb
v Jihočeském kraji na krajské i místní úrovni včetně zpracování Střednědobého plánu rozvoje sociálních služeb, při které budou aktivně participovat obce. Zároveň bude vytvořen nový krajský informační systém s názvem Jihočeská aplikace pro SS (JASS) určený k plánování, řízení a financování sítě sociálních služeb Jihočeského kraje. Dalším z plánovaných výstupů projektu bude Krajský plán vyrovnávání příležitostí pro osoby se zdravotním postižením
a Elektronický katalog sociálních služeb v Jihočeském kraji.

Více informací ZDE

 

Creative Commons       Copyright (C) 2017 Jihočeský kraj        Mapa webu        Prohlášení o přístupnosti stránek               Kontaktujte webmastera        Úvodní stránka       
Zákazky na profilu zadavatele Jihočeský kraj
neveřejný portál kraje
youtube kanál
profil kraje na facebooku