Jihočeský kraj - oficiální server server provozovaný krajským úřadem

Textov� verze str�nek

Navigace - nejvy‘‘í úroveň - výběr sekce

Pomocná navigace

Povinná příloha k žádostem o podporu v OPZ

Navigace - třetí úroveň - výběr části rubriky

 

Operační program Zaměstnanost - výzva č. 03_17_071 - povinná přílohy č. 1a


Žadatelé, kteří žádají o finanční podporu v rámci Operačního programu Zaměstnanost (Investiční priorita 2.2, Specifický cíl 1), výzva č. 03_17_071 Podpora procesů ve službách a podpora rozvoje sociální práce (relevantní po projekty s vyrovnávací platbou pro žadatele či partnera s finančním příspěvkem), musí doložit povinnou přílohu č. 1a s názvem „Vyjádření objednatele sociální služby k projektu" ke každé sociální službě uvedené v projektu, v rámci které jsou náklady v projektu financovány formou vyrovnávací platby. Formulář povinné přílohy lze získat na https://www.esfcr.cz/vyzva-071-opz.

 

Krajský úřad Jihočeského kraje žádá všechny zpracovatele žádostí o podporu, u kterých je povinnou přílohou „Vyjádření objednatele sociální služby k projektu", aby předložili KÚ vyplněnou první část formuláře povinné přílohy č. 1a v minimálním obsahu:

1. název projektu,
2. název žadatele/partnera,
3. druh sociální služby dle zákona o sociálních službách,
4. identifikátor služby,
5. stručný popis obsahu projektu - klíčové aktivity, cílová skupina, očekávané výstupy (indikátory), odhadované celkové náklady projektu, zdůvodnění potřebnosti realizace aktivit projektu (dle provedeného šetření - dotazníky, analýzy atd.),
6. předpokládané období realizace projektu.

 

Formulář povinné přílohy s vyplněnou první částí zašlete elektronicky na adresu Mgr. Moniky Hanzelyové, e-mail hanzelyova@kraj-jihocesky.cz. Formulář bude doplněn o stanovisko kraje (komentář objednatele) a s podpisem odpovědné osoby bude zaslán datovou schránou nebo poštou na uvedenou doručovací adresu žadatele. Z důvodu dostatečné časové rezervy na zpracování vyjádření Vás žádáme, aby byla tato povinná příloha č. 1a zaslána k vyplnění nejpozději do čtvrtka 20. 7. 2017. Po tomto termínu nebudou z časových důvodů formuláře zpracovány do termínu ukončení příjmu žádostí o podporu, tj. 31. 7. 2017.

V případě dotazů je možné kontaktovat Mgr. Moniku Hanzelyovou, tel. 386 720 814.

 

Creative Commons       Copyright (C) 2017 Jihočeský kraj        Mapa webu        Prohlášení o přístupnosti stránek               Kontaktujte webmastera        Úvodní stránka       
Zákazky na profilu zadavatele Jihočeský kraj
neveřejný portál kraje
youtube kanál
profil kraje na facebooku