Jihočeský kraj - oficiální server server provozovaný krajským úřadem

Textov� verze str�nek

Navigace - nejvy‘‘í úroveň - výběr sekce

Pomocná navigace

Prevence rizikového chování

Navigace - třetí úroveň - výběr části rubriky

Strategické dokumenty pro oblast prevence rizikového chování

Krajská strategie primární prevence rizikového chování dětí a mládeže na období 2018-2020 (1772.84 KB) Krajská strategie primární prevence rizikového chování dětí a mládeže na období 2018-2020

Odkaz na jiné stránky Strategie a koncepce MŠMT v oblasti primární prevence

Odkaz na jiné stránky Metodické dokumenty MŠMT (doporučení a pokyny k primární prevenci rizikového chování)


 

Kontakty

Krajský koordinátor prevence rizikového chování – Mgr. Iva Divoká., tel: 386 720 756, email: divoka@kraj-jihocesky.cz

Odkaz na jiné stránky MŠMT - Odbor prevence, speciálního vzdělávání a institucionální výchovy

Kontakty na místní poskytovatele programů specifické primární prevence rizikového chování (270.10 KB) Kontakty na místní poskytovatele programů specifické primární prevence rizikového chování

Kontakty na okresní metodiky prevence z PPP (235.82 KB) Kontakty na okresní metodiky prevence z PPP

 


VIII. Krajská konference primární prevence rizikového chování

 

Ve dnech 27. a 28. 3. 2019 proběhl na Střední průmyslové stavební v Českých Budějovicích již osmý ročník krajské konference primární prevence rizikového chování. Tématem letošního ročníku bylo Klima třídy/ školy. Jak jej vytvářet, formovat a uzdravovat. Aneb nemusíme být všichni kamarádi, ale žít spolu teď chvíli musíme. Záštitu nad konferencí převzal Mgr. Zdeněk Dvořák, náměstek hejtmanky Jihočeského kraje pro oblast sociálních věcí a pro oblast školství, mládeže a tělovýchovy. Konferenci finančně podpořilo Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR, a Jihočeský kraj. Organizační stránku konference zajistila organizace Portus Prachatice, o.p.s. ve spolupráci s Odborem sociálních věcí KÚ Jihočeského kraje. Potřebné zázemí a technickou podporu poskytla Střední průmyslová škola stavební, Resslova, České Budějovice. 

Prezentace lektorů a závěrečnou zprávu z konference naleznete v přiložených souborech.

 

VIII. Krajská konference primární prevence rizikového chování - PROGRAM (818.50 KB) VIII. Krajská konference primární prevence rizikového chování - PROGRAM

Závěrečná zpráva z VIII. Krajské konference primární prevence (357.65 KB) Závěrečná zpráva z VIII. Krajské konference primární prevence

Aktuální a aktualizační trendy - PF JU (411.58 KB) Aktuální a aktualizační trendy - PF JU

Milan Kotík -Zkušenosti MIŠ bezpečné klima ve školách (2137.90 KB) Milan Kotík -Zkušenosti MIŠ bezpečné klima ve školách

Robert Čapek -Podpora třídního klimatu jako prevence (1691.38 KB) Robert Čapek -Podpora třídního klimatu jako prevence

THEIA -Patří peníze do rukou dětí (589.51 KB) THEIA -Patří peníze do rukou dětí

Václav Vozábal -Práce-s-problémovými-žáky (280.94 KB) Václav Vozábal -Práce-s-problémovými-žáky

 


 

VII. Krajská konference primární prevence rizikového chování, s podtitulem „Jde to, ale dře to!“

VII. Krajská konference se uskutečnila 25.4. – 26.4. v prostorách českobudějovické Střední průmyslové školy stavební. Konferenci pořádal Krajský úřad Jihočeského kraje ve spolupráci se Střední průmyslovou školou stavební. Záštitu nad konferencí převzal Mgr. Zdeněk Dvořák, náměstek hejtmanky Jihočeského kraje pro oblast sociálních věcí a pro oblast školství, mládeže a tělovýchovy. Vlastní program Konference zajistili odborní a uznávaní lektoři, kteří se postarali o kvalitní a praktické příspěvky. 

Prezentace a doplňující texty ke konferenci naleznete v přiložených dokumentech. Fotografie z konference naleznete ZDE.

 Program VII. krajské konference (813.92 KB)  Program VII. krajské konference

Prezentace ze VII. krajské konference (5641.78 KB) Prezentace ze VII. krajské konference

Tisková (Závěrečná) zpráva (28.50 KB) Tisková (Závěrečná) zpráva

 


 

VI. Krajská konference primární prevence rizikového chování, s podtitulem „Bezpečné a pozitivní klima ve škole: Jde to vůbec?"

Konference se uskutečnila 26.4. - 27.4. 2017 tentokráte na Střední průmyslové škole stavební v Resslově ulici v Českých Budějovicích. Konferenci pořádal Krajský úřad Jihočeského kraje ve spolupráci s E. ON Česká republika, s. r. o. a zmiňovanou Střední průmyslovou školou stavební. Záštitu nad konferencí převzala doc. Ing. Lucie Kozlová, Ph.D., 1. náměstkyně hejtmana Jihočeského kraje pro oblast sociálních věcí a pro oblast školství, mládež a tělovýchovy. Prezentace a doplňující texty ke konferenci naleznete v přiložených dokumentech. Fotografie z konference naleznete ZDE.

Program VI. krajské konference (2349.45 KB) Program VI. krajské konference

Prezentace z VI. krajské konference (4988.43 KB) Prezentace z VI. krajské konference

Závěrečná zpráva z VI. krajské konference (31.00 KB) Závěrečná zpráva z VI. krajské konference


 

V. Krajská konference primární prevence rizikového chování

V. Krajská konference primární prevence rizikového chování, tentokrát nazvaná „Vztahy, spolupráce a komunikace s žáky, rodiči a kolegy v rámci školy" (dále Konference), se uskutečnila ve středu 4. května 2016 v Kruhovém sálu zastupitelstva v budově Krajského úřadu Jihočeského kraje v Českých Budějovicích.
Konferenci pořádal Krajský úřad Jihočeského kraje ve spolupráci s E. ON Česká republika, s. r. o. Záštitu nad ní převzali Mgr. Ivana Stráská, první náměstkyně hejtmana pro oblast sociálních věcí a zdravotnictví, a JUDr. Tomeš Vytiska, krajský radní pro školství, mládež a tělovýchovu.

V. krajská konference PPRCH_program (695.41 KB) V. krajská konference PPRCH_program

Tisková zpráva_foto (505.89 KB) Tisková zpráva_foto

Tisková (závěrečná) zpráva_Konference 2016 (30.00 KB) Tisková (závěrečná) zpráva_Konference 2016

Prezentace V. krajská konference PPRCH (1448.58 KB) Prezentace V. krajská konference PPRCH


 

Informace pro školy a školská zařízení

 Stanovisko MŠMT Revolution Train (86.02 KB)  Stanovisko MŠMT Revolution Train

Stanovisko Sekce PP ANO Revolution train 2015 (3429.43 KB) Stanovisko Sekce PP ANO Revolution train 2015

Stanovisko MŠMT ke Školnímu informačnímu kanálu (ŠIK) (38.90 KB) Stanovisko MŠMT ke Školnímu informačnímu kanálu (ŠIK)

Návrh řešení problematiky návykových látek ve školním řádu (63.79 KB) Návrh řešení problematiky návykových látek ve školním řádu

Doporučená osnova zpracování MPP (271.83 KB) Doporučená osnova zpracování MPP

 Závěrečná zpráva o plnění MPP (39.14 KB)  Závěrečná zpráva o plnění MPP

Školní preventivní program pro MŠ, ZŠ a školská zařízení (materiál MŠMT) (188.96 KB) Školní preventivní program pro MŠ, ZŠ a školská zařízení (materiál MŠMT)


 

Legislativní dokumenty České republiky pro oblast prevence rizikového chování

Legislativa ke stažení (91.89 KB) Legislativa ke stažení


 

Granty a dotace ze státního rozpočtu na období 2013 - 2018

Aktuální informace o dotačním programu MŠMT pro oblast prevence rizikového chování, přípravné semináře, zveřejnění metodiky, elektronického formuláře a výsledky dotačního programu na období 2013 - 2018.

Odkaz na jiné stránky Odkaz na aktuální informace na stránky MŠMT

 


 

Granty a dotace Jihočeského kraje

Odkaz na jiné stránky Granty a dotace z Jihočeského kraje

Náměty a doporučení k psaní žádostí o grant (345.11 KB) Náměty a doporučení k psaní žádostí o grant


 

Publikace/příručky

Co byste měli vědět o marihuaně (830.79 KB) Co byste měli vědět o marihuaně

Děti a online rizika (858.79 KB) Děti a online rizika

Pijani, kuřáci a jak s nimi asertivně jednat (publikaci vydala ARKÁDA 2011) (1077.71 KB) Pijani, kuřáci a jak s nimi asertivně jednat (publikaci vydala ARKÁDA 2011)

Rodiče, děti a jejich problémy (Publikaci vydalo sdružení LINKA BEZPEČÍ) (637.84 KB) Rodiče, děti a jejich problémy (Publikaci vydalo sdružení LINKA BEZPEČÍ)

Primární prevence rizikového chování ve školství (Publikaci vydalo Centrum adiktologie, Psychiatrická klinika, 1. LF UK v Praze a VFN v Praze) (3990.53 KB) Primární prevence rizikového chování ve školství (Publikaci vydalo Centrum adiktologie, Psychiatrická klinika, 1. LF UK v Praze a VFN v Praze)

Děti a jejich problémy (Publikaci vydalo sdružení LINKA BEZPEČÍ) (705.51 KB) Děti a jejich problémy (Publikaci vydalo sdružení LINKA BEZPEČÍ)

Děti a jejich problémy II. (Publikaci vydalo sdružení LINKA BEZPEČÍ) (3097.27 KB) Děti a jejich problémy II. (Publikaci vydalo sdružení LINKA BEZPEČÍ)

Děti a jejich problémy III. (Publikaci vydalo sdružení LINKA BEZPEČÍ) (755.28 KB) Děti a jejich problémy III. (Publikaci vydalo sdružení LINKA BEZPEČÍ)

Kyberšikana a její prevence - příručka pro učitele (Publikaci vydala občansko prospěšná společnost Člověk v tísni ve spolupráci s PPP Plzeň)

Publikace Kyberšikana a její prevence ke stažení (1060.69 KB) Publikace Kyberšikana a její prevence ke stažení

Publikace Homofobie v žákovských kolektivech ke stažení (613.16 KB) Publikace Homofobie v žákovských kolektivech ke stažení

Prevence užívání tabáku, alkoholu a jiných drog u dospívajících (materiál o. s. Arkáda) (1775.30 KB) Prevence užívání tabáku, alkoholu a jiných drog u dospívajících (materiál o. s. Arkáda)

Pravidla pro bezpečnější užívání internetu (materiál MŠMT) (55.97 KB) Pravidla pro bezpečnější užívání internetu (materiál MŠMT)

Drogová závislost aneb rychlý běh po krátké trati - Poradenská příručka pro děti, dospívající a jejich rodiče (materiál o.s. Arkáda) (1624.06 KB) Drogová závislost aneb rychlý běh po krátké trati - Poradenská příručka pro děti, dospívající a jejich rodiče (materiál o.s. Arkáda)

Odkaz na jiné stránky Bezpečnost především…realistický přístup k dospívajícím a drogám (materiál Magistrátu hl.m.Prahy a Centra adiktologie Psychiatrické kliniky)

Kouření aneb závislost na tabáku – Informační a poradenská příručka (343.82 KB) Kouření aneb závislost na tabáku – Informační a poradenská příručka


 

Důležité odkazy

 

Odkaz na jiné stránky Školský ombudsman

Odkaz na jiné stránky Informační portál primární prevence

Odkaz na jiné stránky Pedagogicko psychologická poradna

Odkaz na jiné stránky Portus Prachatice

Odkaz na jiné stránky Arkáda –Sociálně psychologické centrum, o. s.

Odkaz na jiné stránky Metha, z.ú.

Odkaz na jiné stránky Škola zdraví, s.r.o.

Odkaz na jiné stránky Theia – krizové centrum o.p.s.

Odkaz na jiné stránky Porceta, o.p.s.

Odkaz na jiné stránky Krizové centrum pro děti a rodinu v Jihočeském kraji, z. ú.

Odkaz na jiné stránky MŠMT– sekce primární prevence

Odkaz na jiné stránky Národní ústav pro vzdělávání

Odkaz na jiné stránky Odborná společnost pro prevenci rizikového chování, z.s.

Odkaz na jiné stránky Elektronický systém výkaznictví preventivních aktivit

Odkaz na jiné stránky Národní institut dalšího vzdělávání

Odkaz na jiné stránky Do světa, z.s.

Odkaz na jiné stránky Cassiopeia, centrum ekologické výchovy

Odkaz na jiné stránky Společně k bezpečí, z.s.

Odkaz na jiné stránky Klinika adiktologie

Odkaz na jiné stránky SVP Homole České Budějovice, Strakonice, SVP Spirála

Odkaz na jiné stránky Konference primární prevence

Odkaz na jiné stránky EDUin – Informační portál o vzdělávání

Odkaz na jiné stránky Rodiče vítáni – projekt EDUin

Odkaz na jiné stránky Krajská hygienická stanice Jihočeského kraje

Odkaz na jiné stránky Česká školní isnpekce

Odkaz na jiné stránky E-bezpečí – internetový portál

Odkaz na jiné stránky Národní konference primární prevence

Odkaz na jiné stránky Prevent 99, z.ú

Odkaz na jiné stránky Bílý kruh bezpečí (Pomoc obětem trestných činů)

Odkaz na jiné stránky Intervenční centrum Diecézní charita České Budějovice (domácí násilí)

Odkaz na jiné stránky Online katalog certifikovaných programů

 

Seznam akreditovaných programů PPRCH v Jihočeském kraji:

Odkaz na jiné stránky Theia, o.p.s. (České Budějovice)

Odkaz na jiné stránky Portus Prachatice, o.p.s. - pro pedagogické pracovníky

Odkaz na jiné stránky Portus Prachatice, o.p.s. - pro sociální pracovníky

Odkaz na jiné stránky Škola zdraví, s.r.o. (Dačice)

Odkaz na jiné stránky Do Světa, z.s. (Strakonice)

Odkaz na jiné stránky Společně k bezpečí (Orlík nad Vltavou)

 

Seznam realizátorů specializačního studia pro školní metodiky prevence v Jihočeském kraji:

DO SVĚTA z.s.
kontaktní osoba: Josef Hruška, 725 373 864, hruska@dosveta.org,
webové stránky zde

Pedagogická fakulta Jihočeské Univerzity České Budějovice
Kontaktní osoba: Mgr. Miroslav Procházka, Ph.D., tel.: 387 773 360, e-mail: proch@pf.jcu.cz
webové stránky zde

 


 

Creative Commons       Copyright (C) 2017 Jihočeský kraj        Mapa webu        Prohlášení o přístupnosti stránek               Kontaktujte webmastera        Úvodní stránka       
Zákazky na profilu zadavatele Jihočeský kraj
neveřejný portál kraje
youtube kanál
profil kraje na facebooku