Jihočeský kraj - oficiální server server provozovaný krajským úřadem

Textov� verze str�nek

Navigace - nejvy‘‘í úroveň - výběr sekce

Pomocná navigace

Program Jihočeského kraje CZ 0043

Navigace - třetí úroveň - výběr části rubriky

Schválené projekty

Národní kontaktní místo pro Finanční mechanismy odeslalo v 1. Výzvě ke schválení do Bruselu celkem 39 individuálních projektů v celkové výši 22,980 mil. EUR. Do 19. dubna 2007 schválil Výbor finančních mechanismů EHP a Norské ministerstvo zahraničních věcí tituly projektů z České republiky uvedených v rubrice Schválené projekty na webových stránkách Ministerstva financí ČR.
Mezi těmito schválenými projekty se nachází i Program Jihočeského kraje (Program CZ 0043):
Rozvoj Jihočeského kraje v oblasti školství, kulturního dědictví a podpora programů pro děti se specifickými problémy(CZ 0043) .

Popis Programu CZ 0043 (57.08 KB) Popis Programu CZ 0043

Program Jihočeského kraje

Dne 4. 7. 2007 vyhlásil Jihočeský kraj 1.výzvu pro předkládání žádostí o grant pro sub-projekty v rámci Programu CZ 0043, spolufinancovaného prostřednictvím Finančního mechanismu EHP/Norska :

Rozvoj Jihočeského kraje v oblasti školství, kulturního a historického dědictví a podpora programů pro děti se specifickými problémy

V řádném termínu bylo předloženo 99 žádostí o sub-projekt, z toho:
74 žádostí odpovídá Opatření 1 - Modernizace a vybavení jeslí, školek a dětských domovů,
16 žádostí odpovídá Opatření 2 - Obnova historického a kulturního dědictví v regionech,
9 žádostí spadá do Opatření 3 - Programy podpory dětí se specifickými problémy.
Příjem žádostí byl ukončen ve stanoveném termínu 14.9.2007 a proběhl v souladu s platnými pravidly pro příjem žádostí.

K finálnímu schválení vybraných sub-projektů k realizaci došlo ke dni 11.12.2007, kdy proběhlo zasedání Zastupitelstva Jihočeského kraje. Usnesení č. 445/207/ZK ze zasedání spolu se seznamem vybraných sub-projektů k realizaci , seznamu náhradníků apod. najdete na internetových stránkách Jihočeského kraje v rubrice: Samospráva - Zastupitelstvo kraje

Žadatelé jejichž sub-projekty nebyly vybrány k realizaci si mohou vyzvednout jedno pare Žádosti včetně příloh na KÚ , oddělení řízení grantů a projektů pokud možno do konce ledna 2008. Pokud projevíte zájem o tuto možnost je vítána předchozí domluva s pracovníky OŘGP (Ing. Lenka Metelková).

Creative Commons       Copyright (C) 2017 Jihočeský kraj        Mapa webu        Prohlášení o přístupnosti stránek               Kontaktujte webmastera        Úvodní stránka       
Zákazky na profilu zadavatele Jihočeský kraj
neveřejný portál kraje
youtube kanál
profil kraje na facebooku