Jihočeský kraj - oficiální server server provozovaný krajským úřadem

Textov� verze str�nek

Navigace - nejvy‘‘í úroveň - výběr sekce

Pomocná navigace

Aktuální informace

Navigace - třetí úroveň - výběr části rubriky

Udržitelnost sub-projektu

Udržitelnost projektu z FM EHP/Norska je stanovena na 10 let od data ukončení sub-projektu. Monitorovací zprávu o udržitelnosti včetně všech relevantních příloh je nutné vždy dokládat k 15. 1. následujícího roku po ukončení realizace sub-projektu. Příjemce vyplňuje monitorovací zprávu o udržitelnosti dle požadavku poskytovatele podpory do formuláře dostupného na webových stránkách.

Pokud jsou investiční výdaje sub-projektu menší než 50% skutečných oprávněných výdajů sub-projektu, tento sub-projekt není považován za investiční a podmínka údržby se neuplatňuje. Jestliže jsou investiční výdaje sub-projektu v rozmezí 50% až 80% skutečných oprávněných výdajů sub-projektu, příjemce je povinen vyčlenit na oddělený účet určený na údržbu majetku 0,5% ze skutečných celkových výdajů sub-projektu. V případě, že jsou investiční výdaje sub-projektu vyšší než 80% skutečných oprávněných výdajů sub-projektu, příjemce je povinen vyčlenit na oddělený účet určený na údržbu majetku 1% ze skutečných celkových výdajů sub-projektu.

Příjemce je povinen po celou dobu udržitelnosti udržovat účel dotace a výsledky sub-projektu (např. rekonstruované objekty, nakoupené zařízení atd.), a to v rozsahu schváleného sub-projektu dle Smlouvy o financování sub-projektu z Finančního mechanismu EHP/Norska v rámci Programu rozvoje Jihočeského kraje v oblasti školství, kulturního a historického dědictví a podpora programů pro děti se specifickými problémy.

Kontaktním místem pro Jihočeský kraj je oddělení řízení grantů a projektů, Odboru evropských záležitostí Krajského úřadu Jihočeského kraje (Ing. Petr Lamač, telefonní číslo 386 720 429, e-mail: lamac@kraj-jihocesky.cz a Mgr. Alena Kundrátová, telefonní číslo 386 720 414, e-mail: kundratova@kraj-jihocesky.cz).

Creative Commons       Copyright (C) 2017 Jihočeský kraj        Mapa webu        Prohlášení o přístupnosti stránek               Kontaktujte webmastera        Úvodní stránka       
Zákazky na profilu zadavatele Jihočeský kraj
neveřejný portál kraje
youtube kanál
profil kraje na facebooku