Jihočeský kraj - oficiální server server provozovaný krajským úřadem

Textov� verze str�nek

Navigace - nejvy‘‘í úroveň - výběr sekce

Pomocná navigace

Finanční mechanismy EHP a Norska 2004 - 2014

Logo (5.61 KB)
Logo (24.52 KB)

 

Prostřednictvím Finančních mechanismů EHP a Norska (tzv. norských fondů) přispívá Norsko spolu s Islandem a Lichtenštejnskem ke snižování ekonomických a sociálních rozdílů v Evropském hospodářském prostoru (EHP) a k posilování spolupráce a kontaktů se státy ve střední a jižní Evropě.

V letech 2004-2009 byly v České republice formou těchto dotací podpořeny projekty za 104,6 mil. EUR, které se soustředily převážně na uchování kulturního dědictví, podporu zdravotnictví a rozvoj lidských zdrojů.

V období 2009-2014 obdrží Česká republika od dárcovských států 131,8 mil. EUR. Podpora je určena na projekty rozvoje a spolupráce neziskových organizací, výzkumných institucí a subjektů veřejného i soukromého sektoru. Mezi prioritní programové oblasti patří zdravotnictví, věda a výzkum, životní prostředí a děti a mladiství. Oblastmi podpory jsou také rozvoj občanské společnosti, prosazování rovnosti žen a mužů, sociální začleňování a ochrana kulturního a přírodního dědictví.

Podrobné informace k FM EHP/Norska najdete na: webových stránkách Ministerstva financí ČR.

Ukončení programu CZ 0043 (411.32 KB) Ukončení programu CZ 0043 (.pdf - 411.32 KB)

Ukončení Programu CZ 0043 spolufinancovaného prostřednictvím Finančního mechanismu EHP/Norska v oblasti školství, kulturního a historického dědictví a podpora programů pro děti se specifickými problémy.

Pokyny pro zprostředkovatele k zajištění udržitelnosti a plnění podmínek po ukončení implementace programu/blokového grantu (120.92 KB) Pokyny pro zprostředkovatele k zajištění udržitelnosti a plnění podmínek po ukončení implementace programu/blokového grantu (.pdf - 120.92 KB)

Kontaktní osoba pro program financovaný z Finančních mechanizmů EHP/Norska

Ing. Petr Lamač, telefonní číslo 386 720 429, e-mail: lamac@kraj-jihocesky.cz
Mgr. Alena Kundrátová, telefonní číslo 386 720 414, e-mail: kundratova@kraj-jihocesky.cz

 

Monitorovací zpráva o udržitelnosti (4734.53 KB) Monitorovací zpráva o udržitelnosti (.rtf - 4734.53 KB)

Podrubrika Aktuální informace

Podrubrika Program Jihočeského kraje CZ 0043

Podrubrika Individuální projekt CZ 0086 - Modernizace SRŠ a VOŠ VHE Vodňany

Podrubrika Informace o projektu CZ 0098

Creative Commons       Copyright (C) 2017 Jihočeský kraj        Mapa webu        Prohlášení o přístupnosti stránek               Kontaktujte webmastera        Úvodní stránka       
Zákazky na profilu zadavatele Jihočeský kraj
neveřejný portál kraje
youtube kanál
profil kraje na facebooku