Jihočeský kraj - oficiální server server provozovaný krajským úřadem

Textov� verze str�nek

Navigace - nejvy‘‘í úroveň - výběr sekce

Pomocná navigace

/ Informace /  

EVVO

EVVO - environmentální výchova, vzdělávání a osvěta v širším slova smyslu znamená preventivní nástroj v ochraně přírody a životního prostředí. Všeobecné podmínky pro EVVO stanovuje zákon č. 17/1992 Sb., o životním prostředí v § 16: „Výchova, osvěta a vzdělávání se provádějí tak, aby vedly k myšlení a jednání, které je v souladu s principem trvale udržitelného rozvoje, k vědomí odpovědnosti za udržení kvality životního prostředí a jeho jednotlivých složek a k úctě k životu ve všech jeho formách". Oddělení rozvoje venkova, péče o krajinu a koncepcí odboru životního prostředí, zemědělství a lesnictví nabízí na tomto místě vybrané informace, které se týkají oblasti EVVO.

Podrubrika Základní dokumenty z oblasti EVVO

Podrubrika Aktuality EVVO

Podrubrika Akce na podporu systému EVVO

Podrubrika Stav životního prostředí v Jihočeském kraji

Podrubrika EVVO na jihu Čech

Podrubrika EVVO - užitečné odkazy

Creative Commons       Copyright (C) 2017 Jihočeský kraj        Mapa webu        Prohlášení o přístupnosti stránek               Kontaktujte webmastera        Úvodní stránka       
Zákazky na profilu zadavatele Jihočeský kraj
neveřejný portál kraje
youtube kanál
profil kraje na facebooku