Jihočeský kraj - oficiální server server provozovaný krajským úřadem

Textov� verze str�nek

Navigace - nejvy‘‘í úroveň - výběr sekce

Pomocná navigace

Aktuální informace

Program přeshraniční spolupráce ČR - Svobodný stát Bavorsko 2014 - 2020

Navigace - třetí úroveň - výběr části rubriky

Odkaz na jiné stránky Program přeshraniční spolupráce Česká republika-Svobodný stát Bavorsko-Cíl EÚS 2014-2020

 


Seminář pro jihočeské žadatele v rámci Programu přeshraniční spolupráce České republika - Svobodný stát Bavorsko Cíl EÚS 2014-2020

 

Krajský úřad Jihočeského kraje pořádá seminář pro žadatele v rámci Programu přeshraniční spolupráce Česká republika - Svobodný stát Bavorsko Cíl EÚS 2014-2020, který se uskuteční dne 29. 1. 2019 od 9:00 hodin v zasedací místnosti Secese (č. dveří 3076) na Krajském úřadě Jihočeského kraje, U Zimního stadionu 1952/2 v Českých Budějovicích.

Na semináři budou žadatelům spolu s aktuálními informacemi o programu poskytnuty rovněž informace o nejčastějších problémech a nedostatcích při předkládání projektových žádostí prostřednictvím systému eMS.

Účast na semináři je bezplatná, vzhledem k omezené kapacitě je však nutné se předem přihlásit, a to nejpozději do 24. 1. 2019 emailem na: hrodejova@ kraj-jihocesky.cz nebo majerovak@kraj-jihocesky.cz, případně telefonicky na: 386 720 215 nebo 386 720 384.


 

9. zasedání Monitorovacího výboru se uskuteční ve dnech 5. a 6. června 2019 v Plzeňském kraji. Lhůta pro podání žádosti (datum elektronického doručení) pro projednání žádosti na 9. zasedání Monitorovacího výboru je 27. únor 2019 do 23:59 hodin.

 

Požadavky a omezení pro aktuálně předkládané projekty naleznete ZDE.

 

 


 

Výroční akce 2018

Z pověření Národního orgánu a se souhlasem Řídícího orgánu si Vás dovolujeme pozvat na Výroční akci 2018 Programu přeshraniční spolupráce Česká republika – Svobodný stát Bavorsko Cíl EÚS 2014-2020. Výroční akce 2018 se uskuteční 15. září 2018 v Tachově. Na programu je představení projektů česko-bavorské přeshraniční spolupráce zábavnou formou. Pozvánku na akci naleznete v příloze: 

Pozvánka ke stažení (965.79 KB) Pozvánka ke stažení

 


 

Aktualizace příručky pro české žadatele

Rádi bychom Vás informovali, že s platností od 23. 7. 2018 je na webových stránkách Programu přeshraniční spolupráce Česká republika - Svobodný stát Bavorsko Cíl EÚS 2014-2020 k dispozici nová aktualizovaná verze Příručky pro české žadatele.

Hlavní změny ve 3. vydání se týkají následujících oblastí:

• Žadatelé, kteří mají nárok na spolufinancování ze státního rozpočtu (kapitola MMR) musí nově předložit zvláštní žádost o poskytnutí dotace ze státního rozpočtu. Žádost se podává na základě Výzvy zveřejněné na webu programu, a to po schválení projektu Monitorovacím výborem a uzavření Rámcové smlouvy.
• Výdaje v kategorii „Náklady na externí odborné poradenství a na služby“, které realizují partneři se sídlem v dotačním území, jsou považovány za výdaje v dotačním území.
 Náklady, které jsou spojené s cestovními aktivitami (např. poplatky za účast na konferencích a událostech a výdaje na cestování a ubytování), musí být žadateli podrobně specifikovány v podrobném rozpočtu v poli pro komentář (zejména musí být uveden cíl a účel cesty).
• Byl aktualizován formulář Čestného prohlášení Vedoucího partnera a Projektového partnera. Prohlášení o vlastnické a ovládací struktuře musí nově vyplňovat všichni partneři.

Příručka je volně k dispozici ke stažení v sekci Dokumenty – Podávání žádostí a je závazná pro žádosti předkládané na 8. zasedání Monitorovacího výboru.

 


 

Seminář pro jihočeské žadatele v rámci Programu přeshraniční spolupráce České republika - Svobodný stát Bavorsko Cíl EÚS 2014-2020

 

Krajský úřad Jihočeského kraje pořádá seminář pro žadatele v rámci Programu přeshraniční spolupráce Česká republika - Svobodný stát Bavorsko Cíl EÚS 2014-2020, který se uskuteční dne 6. 8. 2018 od 9:00 hodin v zasedací místnosti Ovál (č. dveří 2082) na Krajském úřadě Jihočeského kraje, U Zimního stadionu 1952/2 v Českých Budějovicích.

Na semináři budou žadatelům spolu s aktuálními informacemi o programu poskytnuty rovněž informace o nejčastějších problémech a nedostatcích při předkládání projektových žádostí prostřednictvím systému eMS a o možnosti čerpání prostředků v rámci Dispozičního fondu.

Účast na semináři je bezplatná, vzhledem k omezené kapacitě sálu je však nutné se předem přihlásit, a to nejpozději do 31. 7. 2018 emailem na: hrodejova@kraj-jihocesky.cz nebo majerovak@kraj-jihocesky.cz, případně telefonicky na: 386 720 215 nebo 386 720 384.

Pozvánka na seminář (293.32 KB) Pozvánka na seminář

 


 

8. monitorovací výbor v rámci Programu přeshraniční spolupráce Česká republika – Svobodný stát Bavorsko Cíl EÚS 2014-2020

Rádi bychom Vás informovali, že z rozhodnutí Řídícího orgánu Programu přeshraniční spolupráce Česká republika – Svobodný stát Bavorsko Cíl EÚS 2014-2020 proběhne 8. zasedání monitorovacího výboru ve dnech 5. - 6. prosince 2018.

Lhůta pro podání projektových žádostí na tento monitorovací výbor byla stanovena na 22. srpna 2018 do 23:59 hodin.

 


 

Podpora růstu a soudržnosti v příhraničních regionech EU

 

Evropská komise dne 20. září 2017 přijala sdělení „Podpora růstu a soudržnosti v příhraničních regionech EU“.  Sdělení zdůrazňuje způsoby, kterými může EU a její členské státy snížit složitost, délku a náklady přeshraničních interakcí a podporovat sdílení služeb na obou stranách vnitřních hranic příhraničních regionů. Evropská unie má 40 vnitřních příhraničních regionů, které představují 40 % rozlohy Unie a téměř 30 % obyvatelstva EU. 

 

Bylo navrženo 10 opatření a doporučení, která usnadní spolupráci příhraničních regionů, přispějí ke snížení překážek a pomohou obyvatelům a podnikům naplno využít potenciál těchto regionů.

1)Online síť odborníků v rámci EU s názvem "Kontaktní místo hranice" : https://ec.europa.eu/futurium/en/border-regions

2)Výzva k podání pilotních projektů v oblasti spolupráce veřejných institucí k tématu překonání hranic různorodých administrativních systému v příhraničí: https://www.b-solutionsproject.com/call-for-proposals

 


 

Grantové a stipendijní programy pro česko-bavorskou spolupráci VŠ

Rádi bychom Vás upozornili na aktuální stipendijní a grantové programy Česko-bavorské vysokoškolské agentury, do kterých se mohou v roce 2018 zapojit i zájemci z České republiky. Programy jsou k nalezení na webových stránkách agentury www.btha.cz v sekcích „Stipendia“ a „Granty“ a jedná se především o:

  • stipendia na kurzy němčiny a letní školy v Bavorsku pro studenty, pedagogy a vědce z ČR (termín žádostí: 20. 4. 2018)
  • program podpory česko-bavorských akademických projektů (konference, workshopy, letní a zimní školy, exkurze, příprava projektů - žadatelem musí být bavorská VŠ)
  • program podpory studijních, přednáškových a vědeckých pobytů v České republice a v Bavorsku (žadatelem musí být bavorská VŠ).

S případnými dotazy se prosím obracejte přímo na zaměstnance Česko-bavorské vysokoškolské agentury.

 


Metodický pokyn č. 3 k Příručce pro žadatele

Rádi bychom Vás informovali, že s platností od 22. 1. 2018 je na webových stránkách Programu přeshraniční spolupráce Česká republika - Svobodný stát Bavorsko Cíl EÚS 2014-2020 k dispozici Metodický pokyn č. 3, jímž došlo k aktualizaci druhého vydání Příručky pro české žadatele. Změny se týkají kapitoly 5 - Příprava a odevzdání projektové žádosti, zásadní jsou především pokyny pro záznam výdajů mimo programové území.

 


 

Seminář pro jihočeské žadatele v rámci Programu přeshraniční spolupráce České republika - Svobodný stát Bavorsko Cíl EÚS 2014-2020

Krajský úřad Jihočeského kraje pořádá seminář pro žadatele v rámci Programu přeshraniční spolupráce Česká republika - Svobodný stát Bavorsko Cíl EÚS 2014-2020, který se uskuteční dne 5. 2. 2018 od 9:00 hodin v Sále Zastupitelstva (č. dveří 2010) na Krajském úřadě Jihočeského kraje, U Zimního stadionu 1952/2 v Českých Budějovicích.

Na semináři budou žadatelům spolu s aktuálními informacemi o programu poskytnuty rovněž informace o nejčastějších problémech a nedostatcích při předkládání projektových žádostí prostřednictvím systému eMS.

Účast na semináři je bezplatná, vzhledem k omezené kapacitě sálu je však nutné se předem přihlásit, a to nejpozději do 31. 1. 2018 e-mailem na: hrodejova@kraj-jihocesky.cz nebo majerovak@kraj-jihocesky.cz, případně telefonicky na: 386 720 215 nebo 386 720 384.

 

Pozvánka na seminář ke stažení (292.60 KB) Pozvánka na seminář ke stažení

 


 

 

7. monitorovací výbor v rámci Programu přeshraniční spolupráce Česká republika – Svobodný stát Bavorsko Cíl EÚS 2014-2020

 

Rádi bychom Vás informovali, že z rozhodnutí Řídícího orgánu Programu přeshraniční spolupráce Česká republika – Svobodný stát Bavorsko Cíl EÚS 2014-2020 proběhne 7. zasedání monitorovacího výboru ve dnech 13. a 14. června 2018.

Lhůta pro podání projektových žádostí na tento monitorovací výbor byla stanovena na 21. únor 2018 do 23:59 hodin.

Informace o termínech a podmínkách podávání projektů na 7. zasedání monitorovacího výboru jsou k dispozici na webových stránkách programu v sekci Aktuality.

 


 

  

Aktualizace Příručky pro české příjemce

Rádi bychom Vás informovali, že s platností od 1. ledna 2018 je na webových stránkách Programu přeshraniční spolupráce Česká republika - Svobodný stát Bavorsko Cíl EÚS 2014-2020 k dispozici nová aktualizovaná verze Příručky pro české příjemce. Aktualizace se týká především problematiky změn naplánovaných projektů, které jsou blíže specifikovány v kapitole 2 „Změny projektu“.

Dokument je k nalezení v sekci Dokumenty – Realizace projektů.


 

 

Seminář pro jihočeské žadatele v rámci Programu přeshraniční spolupráce České republika - Svobodný stát Bavorsko Cíl EÚS 2014-2020

Krajský úřad Jihočeského kraje pořádá seminář pro žadatele v rámci Programu přeshraniční spolupráce Česká republika - Svobodný stát Bavorsko Cíl EÚS 2014-2020, který se uskuteční dne 16. 8. 2017 od 9:00 hodin v Sále Zastupitelstva (č. dveří 2010) na Krajském úřadě Jihočeského kraje, U Zimního stadionu 1952/2 v Českých Budějovicích.
Na semináři budou žadatelům spolu s aktuálními informacemi o programu poskytnuty rovněž informace o nejčastějších problémech a nedostatcích při předkládání projektových žádostí prostřednictvím systému eMS a o samotném procesu předkládání monitorovacích zpráv za projekt.
Účast na semináři je bezplatná, vzhledem k omezené kapacitě sálu je však nutné se předem přihlásit, a to nejpozději do 9. 8. 2017 emailem na: hrodejova@kraj-jihocesky.cz nebo majerovak@kraj-jihocesky.cz, případně telefonicky na: 386 720 215 nebo 386 720 384.


Pozvánka - seminář pro žadatele 16. 8. 2017 (263.32 KB) Pozvánka - seminář pro žadatele 16. 8. 2017


 

Aktualizace příručky pro české příjemce dotace


Rádi bychom Vás informovali, že s platností od 1. 5. 2017 je na webových stránkách Programu přeshraniční spolupráce Česká republika - Svobodný stát Bavorsko Cíl EÚS 2014-2020 k dispozici nová aktualizovaná verze Příručky pro české příjemce dotace.

 


 

Metodický pokyn č. 2 k Příručce pro žadatele


Rádi bychom Vás informovali, že s platností od 1. 3. 2017 je na webových stránkách Programu přeshraniční spolupráce Česká republika - Svobodný stát Bavorsko Cíl EÚS 2014-2020 k dispozici Metodický pokyn č. 2, jímž došlo k aktualizaci Příručky pro žadatele. Aktualizace se týká kapitoly 4 - Způsobilé výdaje, a to konkrétně upřesnění pro výdaje na dovolenou a maximálních hodinových sazeb pro mzdy.

Přehled maximálních hodinových sazeb a definice pozic byl doposud součástí Příručky pro žadatele (Příloha č. 7). Tato příloha je od 1. 3. 2017 po novu k dispozici na stránkách Centra pro regionální rozvoj České republiky v sekci EÚS - Mzdové sazby typových pozic, kde bude v budoucnu upravována v závislosti na meziročním růstu průměrné nominální mzdy v ČR.

 Seminář pro jihočeské žadatele v rámci Programu přeshraniční spolupráce České republika - Svobodný stát Bavorsko Cíl EÚS 2014-2020

Krajský úřad Jihočeského kraje pořádá seminář pro žadatele v rámci Programu přeshraniční spolupráce Česká republika - Svobodný stát Bavorsko Cíl EÚS 2014-2020, který se uskuteční dne 17. 1. 2017 od 9:00 hodin v Sále Zastupitelstva (č. dveří 2010) na Krajském úřadě Jihočeského kraje, U Zimního stadionu 1952/2 v Českých Budějovicích.
Na semináři budou žadatelům spolu s aktuálními informacemi o programu poskytnuty rovněž informace o nejčastějších problémech a nedostatcích při předkládání projektových žádostí prostřednictvím systému eMS.
Účast na semináři je bezplatná, vzhledem k omezené kapacitě sálu je však nutné se předem přihlásit, a to nejpozději do 12. 1. 2017 emailem na: hrodejova@ kraj-jihocesky.cz nebo pluchova@kraj-jihocesky.cz, případně telefonicky na: 386 720 215 nebo 386 720 384.

Pozvánka na seminář (262.84 KB) Pozvánka na seminář

 


 

Aktualizace Metodického pokynu k druhému vydání Příručky pro žadatele

Rádi bychom Vás informovali, že s platností od 19. 12. 2016 je na webových stránkách Programu přeshraniční spolupráce Česká republika – Svobodný stát Bavorsko Cíl EÚS 2014-2020 k dispozici Metodický pokyn č. 1, jímž došlo k aktualizaci druhého vydání Příručky pro žadatele.

Hlavní změny se týkají především používání dvojjazyčného rozpočtu a zjednodušení loga u malých propagačních předmětů. Dále došlo k aktualizaci přílohy č. 7 - Maximální limity pro základní typové pozice. Aktualizované dokumenty jsou k nalezení v sekci Dokumenty – Podávání žádostí a jsou závazné pro všechny projekty předkládané pro 5. zasedání monitorovacího výboru.Příručka pro české příjemce dotace


Rádi bychom Vás informovali, že s platností od 24.10.2016 je na webových stránkách Programu přeshraniční spolupráce Česká republika - Svobodný stát Bavorsko Cíl EÚS 2014-2020 k dispozici nově Příručka pro české příjemce dotace.


 

5. a 6. monitorovací výbor v rámci Programu přeshraniční spolupráce Česká republika – Svobodný stát Bavorsko Cíl EÚS 2014-2020

Rádi bychom Vás informovali, že z rozhodnutí Řídícího orgánu Programu přeshraniční spolupráce Česká republika – Svobodný stát Bavorsko Cíl EÚS 2014-2020 proběhne 5. zasedání monitorovacího výboru ve dnech 29. - 30. 5. 2017.

Lhůta pro podání projektových žádostí na tento monitorovací výbor byla stanovena na 8. 2. 2017 do 23:59 hodin.

Zároveň byl již předběžně stanoven termín i pro následující 6. zasedání monitorovacího výboru, které by se mělo uskutečnit ve dnech 7. - 8. 12. 2017. Lhůta pro podání projektových žádostí pro tento monitorovací výbor byla předběžně stanovena na 23. 8. 2017 do 23:59 hodin.Výroční akce 2016 Programu přeshraniční spolupráce Česká republika - Svobodný stát Bavorsko Cíl EÚS 2014-2020 „Putování bez hranic srdcem Evropy"
Rádi bychom Vás informovali o konání výroční akce Programu přeshraniční spolupráce Česká republika - Svobodný stát Bavorsko Cíl EÚS 2014-2020 „Putování bez hranic srdcem Evropy", která se uskuteční ve dnech 27. - 28.9.2016 v české části Šumavy. Cílem výroční akce je vhodnou formou představit projekty z oblasti cestovního ruchu, které jsou s ohledem na geografické a historické aspekty dotační oblasti v rámci programu dominantní. Více informací naleznete v přiložených souborech ke stažení. Na tuto akci jste srdečně zváni!

Soubor ke stažení (plakát Modrava) (1390.39 KB) Soubor ke stažení (plakát Modrava)

Soubor ke stažení (plakát Železná ruda) (1075.65 KB) Soubor ke stažení (plakát Železná ruda)

Soubor ke stažení (leták) (5459.83 KB) Soubor ke stažení (leták)

 


 

Aktualizace příručky pro žadatele
Rádi bychom Vás informovali, že s platností od 6. 9. 2016 je na webových stránkách Programu přeshraniční spolupráce Česká republika - Svobodný stát Bavorsko Cíl EÚS 2014-2020 k dispozici nová verze Příručky pro žadatele (včetně aktuálních příloh). Prosím berte v potaz, že veškeré projekty předložené po tomto datu musí být vypracovány v souladu s aktuální verzí příručky.


 

4. monitorovací výbor v rámci Programu přeshraniční spolupráce Česká republika - Svobodný stát Bavorsko Cíl EÚS 2014 - 2020


Rádi bychom Vás informovali, že z rozhodnutí Řídícího orgánu Programu přeshraniční spolupráce Česká republika - Svobodný stát Bavorsko Cíl EÚS 2014 - 2020 proběhne 4. zasedání monitorovacího výboru ve dnech 13. - 14. 12. 2016.


Lhůta pro podání projektových žádostí na tento monitorovací výbor byla stanovena na 26. 8. 2016.


 

Seminář pro jihočeské žadatele v rámci přeshraničních programů s Rakouskem a Bavorskem

Krajský úřad Jihočeského kraje pořádá seminář pro žadatele v rámci přeshraničních programů s Rakouskem a Bavorskem, který se uskuteční dne 19. 2. 2016 od 9:00 hodin v Sále Zastupitelstva (č. dveří 2010) na Krajském úřadě Jihočeského kraje, U Zimního stadionu 1952/2 v Českých Budějovicích.

Na semináři budou žadatelům poskytnuty informace o Programu přeshraniční spolupráce Česká republika - Svobodný stát Bavorsko Cíl EÚS 2014-2020 a o Programu spolupráce INTERREG V-A Rakousko - Česká republika 2014-2020.

Účast na semináři je bezplatná, vzhledem k omezené kapacitě sálu je však nutné se předem přihlásit, a to nejpozději do 17. 2. 2016 emailem na: hrodejova@kraj-jihocesky.cz nebo pluchova@kraj-jihocesky.cz, případně telefonicky na: 386 720 215 nebo 386 720 384.

Pozvánka ke stažení (269.19 KB) Pozvánka ke stažení

 


Zahájení Programu přeshraniční spolupráce Česká republika - Svobodný stát Bavorsko Cíl EÚS 2014 - 2020

Rádi bychom Vás informovali, že od 18. ledna 2016 je možné podávat žádosti v rámci Programu přeshraniční spolupráce Česká republika - Svobodný stát Bavorsko Cíl EÚS 2014 - 2020. Odkaz na elektronický monitorovací systém programu je uveden na internetových stránkách programu www.by-cz.eu/cz/podavani-zadosti. Zde také najdete další informace k vyplnění elektronické žádosti a formuláře pro vytvoření povinných příloh.

Lhůta pro podání žádosti (datum elektronického doručení) pro projednání žádosti na 3. zasedání Monitorovacího výboru je 5. březen 2016 v 00:00 (půlnoc mezi pátkem a sobotou ).


 

Zveřejnění dokumentace Programu přeshraniční spolupráce Česká republika - Svobodný stát Bavorsko Cíl EÚS 2014-2020

Dne 5. 11. 2015 zveřejnil Řídící orgán Programu přeshraniční spolupráce Česká republika - Svobodný stát Bavorsko Cíl EÚS 2014 - 2020 dokumenty, díky nimž se mohou žadatelé seznamovat se základními požadavky programu. Jedná se o:

  • Společná pravidla pro způsobilost výdajů - ZDE
  • Dokumenty pro hodnocení projektů - dostupné ZDE - v programu bude prováděno hodnocení projektů, které je rozděleno do více částí (Hodnocení přeshraniční spolupráce, Hodnocení přeshraničního dopadu, Hodnocení kvality obsahu a Hodnocení přínosu k cílům programu). V rámci hodnocení může projekt získat maximálně 100 bodů.
  • Výtah z elektronického formuláře žádosti - ZDE - v rámci programu budou žádosti předkládány v zásadě elektronickou formou. Následující dokument, který má sloužit žadatelům jako pomůcka při přípravě žádosti, obsahuje přehled nejdůležitějších otázek z elektronické verze žádosti. Elektronické podávání žádosti přes systém eMS zatím však není z technických důvodů možné. Jakmile budou dokončeny nutné programátorské práce, bude informace zveřejněna na webových stránkách.

Další informace o Programu přeshraniční spolupráce Česká republika - Svobodný stát Bavorsko 2014-2020 naleznete na společných stránkách programu www.by-cz.eu, dále na stánkách evropských strukturálních a investičních fondů www.dotaceeu.cz a na webových stránkách Jihočeského kraje www.kraj-jihocesky.cz.

 


Evropská komise dne 17. 12. 2014 schválila program přeshraniční spolupráce mezi Českou republikou a Svobodným státem Bavorsko

V programovém období 2014-2020 bude na podporu kooperačních projektů podél česko-bavorské hranice k dispozici 103,4 mil. EUR z Evropského fondu pro regionální rozvoj. Další informace a schválený programový dokument naleznete ZDE.


 

Seznam podpořených projektů na území Jihočeského kraje na 16. zasedání Monitorovacího výboru programu OP Přeshraniční spolupráce ČR - Bavorsko 2007-2013.

Seznam ke stažení (251.34 KB) Seznam ke stažení

 

 

Jihočeský kraj ve spolupráci s Ministerstvem pro místní rozvoj ČR Vás zve na Den česko-bavorské spolupráce, který se uskuteční 26. 7. 2014 na Kvildě. Více informací naleznete v příloze.

Den česko-bavorské spolupráce (413.34 KB) Den česko-bavorské spolupráce

 


 

Seznam podpořených projektů na území Jihočeského kraje na 15. zasedání Monitorovacího výboru programu OP Přeshraniční spolupráce ČR - Bavorsko 2007-2013.

Seznam podpořených projektů ke stažení (312.35 KB) Seznam podpořených projektů ke stažení

 


 

Předkládání projektových žádostí na 16. monitorovací výbor, který proběhne 11. - 12. 11. 2014, je možné do 19. 08. 2014.

Více informací pro potenciální žadatele naleznete v Příručce pro české žadatele včetně platných metodických pokynů na níže uvedeném odkaze:

http://www.strukturalni-fondy.cz/cs/Microsites/CR-Bavorsko/Dokumenty/Dokumenty-%282%29

 


Seznam podpořených projektů na území Jihočeského kraje na 14. zasedání Monitorovacího výboru programu OP Přeshraniční spolupráce ČR - Bavorsko.

Seznam ke stažení (329.00 KB) Seznam ke stažení

Krajský úřad Jihočeského kraje pořádá seminář pro žadatele, který se uskuteční 14. 1. 2014 od 9,30 hodin v zasedací místnosti Secese (č. dveří 3.076) na KÚ Jihočeského kraje, U Zimního stadionu 1952/2 v Českých Budějovicích.

Na semináři budou poskytnuty informace žadatelům v rámci OP Evropská územní spolupráce Rakousko - ČR 2007 - 2013, ale také žadatelům v rámci OP Přeshraniční spolupráce Česká republika - Bavorsko 2007-2013.

Účast je bezplatná, je však nutné se přihlásit, a to nejpozději do 10. 1. 2014, e-mailem na: silhavecka@kraj-jihocesky.cz, případně telefonicky na: 386 720 215.

Pozvánka na seminář (247.92 KB) Pozvánka na seminář

Prezentace ze semináře ke stažení (1802.50 KB) Prezentace ze semináře ke stažení

Creative Commons       Copyright (C) 2017 Jihočeský kraj        Mapa webu        Prohlášení o přístupnosti stránek               Kontaktujte webmastera        Úvodní stránka       
Zákazky na profilu zadavatele Jihočeský kraj
neveřejný portál kraje
youtube kanál
profil kraje na facebooku