Jihočeský kraj - oficiální server server provozovaný krajským úřadem

Textov� verze str�nek

Navigace - nejvy‘‘í úroveň - výběr sekce

Pomocná navigace

Evropská nadnárodní spolupráce

Navigace - třetí úroveň - výběr části rubriky

Operační program Nadnárodní spolupráce patří mezi operační programy Cíle 3 „Evropská územní spolupráce". Řídícím orgánem Operačního programu Nadnárodní spolupráce Střední Evropa je Amt der Wiener Landesregierung v Rakousku, který má celkovou odpovědnost za realizaci programu. V České republice je kontaktním místem Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, Odbor územních vazeb.
Cílem programu je zlepšování vzájemné spolupráce a výměny zkušeností především v oblasti inovací, dopravní dostupnosti, životního prostředí a zvyšování atraktivity měst a regionů. Program podporuje šíření a aplikaci inovací i informačních a komunikačních technologií, přispívá k rozvoji znalostí a technologií šetrných k životnímu prostředí či mobility. Podpořené projekty mají přispět ke zlepšování konkurenceschopnosti regionů a kvality života ve střední Evropě.
Celková alokace z fondů EU pro tento program na programovací období 2007 - 2013 činí 37,46 mil. EUR. Míra spolufinancování z fondů EU je maximálně 85 %.


Finanční prostředky jsou alokovány na pět prioritních os:

  1. Usnadňování/umožňování inovace ve Střední Evropě
  2. Zlepšování dostupnosti Střední Evropy a v rámci ní
  3. Odpovědné užívání životního prostředí
  4. Zvyšování konkurenceschopnosti a atraktivity měst a regionů
  5. Technická pomoc (tato podpora je zaměřena pouze na financování aktivit spojených s řízením programu)

Příklady subjektů, které mohou být žadateli:

  • veřejné orgány, instituce svým charakterem rovnocenné veřejným orgánům a soukromé subjekty

Kde získáte podrobnější informace:
Strukturální fondy
Oficiální webové stránky OP (v angličtině)

Kontaktní e-mail: nadnarodni@mmr.cz, info@central2013.eu.

Creative Commons       Copyright (C) 2017 Jihočeský kraj        Mapa webu        Prohlášení o přístupnosti stránek               Kontaktujte webmastera        Úvodní stránka       
Zákazky na profilu zadavatele Jihočeský kraj
neveřejný portál kraje
youtube kanál
profil kraje na facebooku