Jihočeský kraj - oficiální server server provozovaný krajským úřadem

Textov� verze str�nek

Navigace - nejvy‘‘í úroveň - výběr sekce

Pomocná navigace

Evropská meziregionální spolupráce

Navigace - třetí úroveň - výběr části rubriky

Operační program Meziregionální spolupráce patří mezi operační programy Cíle 3 „Evropská územní spolupráce" a je společný pro všechny členské státy EU, Norsko a Švýcarsko. Řídícím orgánem Operačního programu Meziregionální spolupráce je Conseil Régional Nord - Pas de Calais (Francie), v České republice je Národním kontaktním místem Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, Odbor územních vazeb.
Cílem programu je prohlubování spolupráce veřejných orgánů, vzájemná výměna zkušeností a zajištění společného rozvoje přístupů a nástrojů, které povedou k vyšší efektivitě politiky regionálního rozvoje. Mezi hlavní oblasti spolupráce patří inovace a znalostní ekonomika, životní prostředí a ochrana před riziky.
Celková alokace z fondů EU pro tento program na programovací období 2007 - 2013 činí 321,32 mil. EUR. Míra spolufinancování z fondů EU je maximálně 85 %.


Finanční prostředky jsou alokovány na tři prioritní osy:

  1. Inovace a znalostní ekonomika
  2. Životní prostředí a předcházení rizikům
  3. Technická pomoc (tato podpora je zaměřena pouze na financování aktivit spojených s řízením programu)

Příklady subjektů, které mohou být žadateli:

  • veřejné orgány a instituce svým charakterem rovnocenné veřejným orgánům

Kde získáte podrobnější informace:
Strukturální fondy
Oficiální webové stránky OP (v angličtině)

Kontaktní e-mail: interreg3c@mmr.cz, info@interreg4c.net.

Creative Commons       Copyright (C) 2017 Jihočeský kraj        Mapa webu        Prohlášení o přístupnosti stránek               Kontaktujte webmastera        Úvodní stránka       
Zákazky na profilu zadavatele Jihočeský kraj
neveřejný portál kraje
youtube kanál
profil kraje na facebooku