Jihočeský kraj - oficiální server server provozovaný krajským úřadem

Textov� verze str�nek

Navigace - nejvy‘‘í úroveň - výběr sekce

Pomocná navigace

Operační program Rybářství

Navigace - třetí úroveň - výběr části rubriky

Řídícím orgánem Operačního programu Rybářství je Ministerstvo zemědělství ČR. Zprostředkujícím subjektem je Státní zemědělský a intervenční fond (SZIF).
Operační program Rybářství je zaměřen na zvýšení produktivity práce, konkurenceschopnosti a kvality produktů. V rámci jednotlivých opatření je podporována produkce založená na zvýšení domácí, případně zahraniční poptávky po sladkovodních rybách a produktech z nich.
Dotace lze poskytnout např. na investice do produkce a akvakultury, na ochranu vodního prostředí, na opatření v oblasti zdraví ryb, zpracování a uvádění produktů rybolovu a akvakultury na trh nebo na podporu a rozvoj nových trhů a propagační kampaně.
Celková alokace z fondů EU pro tento program na programovací období 2007 - 2013 činí 27,1 mil. EUR. Míra spolufinancování z fondů EU je stanovena maximálně na 75 % z celkových veřejných výdajů.


OP Rybářství se dělí na pět prioritních os, pro Českou republiku jsou relevantní pouze následující prioritní osy:

2. Akvakultura, zpracování produktů rybolovu a akvakultury a jejich uvádění na trh
3. Opatření společného zájmu
5. Technická pomoc (tato podpora je zaměřena pouze na financování aktivit spojených s řízením programu)

Příklady subjektů, které mohou být žadateli:

  • fyzická nebo právnická osoba, jejíž příjmy pocházejí z akvakultury nebo zpracování ryb provozovaných vlastním jménem, na vlastní odpovědnost a riziko, vzdělávací subjekty a školní podniky v odvětví rybářství, výzkumné ústavy se zaměřením na rybářství, rybářské svazy, uživatelé rybářských revírů, Ministerstvo zemědělství, Státní zemědělský intervenční fond jako Zprostředkující subjekt a další

Kde získáte podrobnější informace:
Ministerstvo zemědělství ČR
Státní zemědělský a intervenční fond

Infolinka:
221 812 184, 221 812 425 (Ministerstvo zemědělství ČR)
222 871 620 (Státní zemědělský a intervenční fond)

Kontaktní email: info@szif.cz.

Creative Commons       Copyright (C) 2017 Jihočeský kraj        Mapa webu        Prohlášení o přístupnosti stránek               Kontaktujte webmastera        Úvodní stránka       
Zákazky na profilu zadavatele Jihočeský kraj
neveřejný portál kraje
youtube kanál
profil kraje na facebooku