Jihočeský kraj - oficiální server server provozovaný krajským úřadem

Textov� verze str�nek

Navigace - nejvy‘‘í úroveň - výběr sekce

Pomocná navigace

Program rozvoje venkova

Navigace - třetí úroveň - výběr části rubriky

Program rozvoje venkova pro období 2007 - 2013 je programový dokument připravený Ministerstvem zemědělství ČR ve spolupráci s partnerskými subjekty pro poskytování dotací na zemědělství a rozvoj venkova.
Řídícím orgánem Programu rozvoje venkova (PRV) je Ministerstvo zemědělství ČR. Administraci a kontrolu žádostí o podporu provádí Státní zemědělský a intervenční fond (SZIF).
Cílem PRV je zvýšení konkurenceschopnosti zemědělství a lesnictví, modernizace zemědělských podniků, investice do lesů, zlepšování stavu životního prostředí a krajiny, podpora biodiverzity nebo ochrana přírodních zdrojů. Program je zaměřen také na zvýšení kvality života ve venkovských oblastech a diverzifikaci hospodářství venkova (podpora cestovního ruchu, obnovy a rozvoje vesnic, podpora zakládání podniků a jejich rozvoje, vytváření nových pracovních míst apod.)
Celková alokace z fondů EU pro tento program na programovací období 2007 - 2013 činí 2,82 mld. EUR.


Finanční prostředky jsou alokovány na pět prioritních os:

  1. Zlepšení konkurenceschopnosti zemědělství a lesnictví
  2. Zlepšování životního prostředí a krajiny
  3. Kvalita života ve venkovských oblastech a diverzifikace hospodářství venkova
  4. Leader
  5. Technická infrastruktura (tato podpora je zaměřena pouze na financování aktivit spojených s řízením programu)

Příklady subjektů, které mohou být žadateli:

  • fyzická a právnická osoba, OSVČ, sdružení, subjekty podnikající v zemědělství, lesnictví a další

Kde získáte podrobnější informace:
Ministerstvo zemědělství ČR
Státní zemědělský a intervenční fond

Infolinka: 221 812 184, 221 812 425 (Ministerstvo zemědělství ČR)
222 871 620 (Státní zemědělský a intervenční fond)

Kontaktní email: info@szif.cz.

Creative Commons       Copyright (C) 2017 Jihočeský kraj        Mapa webu        Prohlášení o přístupnosti stránek               Kontaktujte webmastera        Úvodní stránka       
Zákazky na profilu zadavatele Jihočeský kraj
neveřejný portál kraje
youtube kanál
profil kraje na facebooku