Jihočeský kraj - oficiální server server provozovaný krajským úřadem

Textov� verze str�nek

Navigace - nejvy‘‘í úroveň - výběr sekce

Pomocná navigace

Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Navigace - třetí úroveň - výběr části rubriky

Řídícím orgánem Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost (OP VK) je Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR, Odbor řízení strukturálních fondů EU.
Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost je zaměřen na zvyšování úrovně vzdělanosti, a to prostřednictvím modernizace systémů počátečního, terciárního a dalšího vzdělávání a jejich propojení do komplexního systému celoživotního učení. Podpora směřuje také na zlepšení pracovních podmínek v oblasti výzkumu a vývoje ve smyslu dotování činnosti výzkumných týmů i činnosti jedinců, mobility výzkumných pracovníků mezi pracovišti apod.
Celková alokace z fondů EU pro tento program na programovací období 2007 - 2013 činí 1,83 mld. EUR. Míra spolufinancování z fondů EU je stanovena maximálně na 85 % z celkových veřejných výdajů.


Finanční prostředky jsou alokovány na pět prioritních os:

  1. Počáteční vzdělávání
  2. Terciární vzdělávání, výzkum a vývoj
  3. Další vzdělávání
  4. Systémový rámec celoživotního učení
  5. Technická pomoc (tato podpora je zaměřena pouze na financování aktivit spojených s řízením programu)

Příklady subjektů, které mohou být žadateli:

  • školy a školská zařízení, organizace působící ve vzdělávání a kariérovém poradenství, instituce vědy a výzkumu, ústřední orgány státní správy a jimi řízené organizace, obce, města, kraje, zdravotnická zařízení, nestátní neziskové organizace, profesní organizace zaměstnavatelů, organizace působící v oblasti volného času dětí a mládeže a další

Kde získáte podrobnější informace:
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR
Strukturální fondy

Kontaktní email: opvzdelavani@msmt.cz.

V rámci OP VK se Jihočeský kraj stal administrátorem čtyř oblastí podpory - podrobnější informace naleznete zde.

Creative Commons       Copyright (C) 2017 Jihočeský kraj        Mapa webu        Prohlášení o přístupnosti stránek               Kontaktujte webmastera        Úvodní stránka       
Zákazky na profilu zadavatele Jihočeský kraj
neveřejný portál kraje
youtube kanál
profil kraje na facebooku