Jihočeský kraj - oficiální server server provozovaný krajským úřadem

Textov� verze str�nek

Navigace - nejvy‘‘í úroveň - výběr sekce

Pomocná navigace

Operační program Podnikání a inovace

Navigace - třetí úroveň - výběr části rubriky

Operační program Podnikání a inovace
Řídícím orgánem Operačního programu Podnikání a inovace (OP PI) je Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR, Odbor Strukturálních fondů. Zprostředkujícími subjekty jsou Agentura pro podporu podnikání a investic CzechIvest a Českomoravská záruční a rozvojová banka (ČMZRB).
Operační program Podnikání a inovace je zaměřen na podporu rozvoje podnikatelského prostředí, zvýšení konkurenceschopnosti průmyslu a podnikání, zkvalitnění infrastruktury a služeb pro podnikání, navazování spolupráce mezi podniky a vědeckovýzkumnými institucemi i urychlené zavádění výsledků výzkumu a vývoje do výrobní sféry. Program podporuje vznik nových a rozvoj stávajících firem, zvýšení inovačního potenciálu firem, zavádění nových technologií, výrobků a služeb a využívání obnovitelných zdrojů energie. Cílem je také podpořit malé a střední podniky při vstupu na zahraniční trhy.
Celková alokace z fondů EU pro tento program na programovací období 2007 - 2013 činí 3,04 mld. EUR. Míra spolufinancování z fondů EU je stanovena maximálně na 85 % z celkových veřejných výdajů.


Finanční prostředky jsou alokovány na sedm prioritních os:

  1. Vznik firem
  2. Rozvoj firem
  3. Efektivní energie
  4. Inovace
  5. Prostředí pro podnikání a inovace
  6. Služby pro rozvoj podnikání
  7. Technická pomoc (tato podpora je zaměřena pouze na financování aktivit spojených s řízením programu)

Příklady subjektů, které mohou být žadateli:

  • podnikatelské subjekty, sdružení podnikatelů, výzkumné instituce, vysoké školy a ostatní vzdělávací instituce, neziskové organizace, fyzické osoby, územní samosprávné celky a jimi zřizované a zakládané organizace, CzechInvest, CzechTrade a další

Kde získáte podrobnější informace:
Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR
Agentura pro podporu podnikání a investic CzechInvest
Českomoravská záruční a rozvojová banka
Strukturální fondy

Bezplatná infolinka k OPPI (9:00 - 13:00): 800 800 777

Kontaktní email: info@mpo.cz, info@czechinvest.cz, info@cmzrb.cz.

Creative Commons       Copyright (C) 2017 Jihočeský kraj        Mapa webu        Prohlášení o přístupnosti stránek               Kontaktujte webmastera        Úvodní stránka       
Zákazky na profilu zadavatele Jihočeský kraj
neveřejný portál kraje
youtube kanál
profil kraje na facebooku