Jihočeský kraj - oficiální server server provozovaný krajským úřadem

Textov� verze str�nek

Navigace - nejvy‘‘í úroveň - výběr sekce

Pomocná navigace

Operační program Rozvoj lidských zdrojů - Opatření 3.3

Navigace - třetí úroveň - výběr části rubriky

Operační program Rozvoj lidských zdrojů (OP RLZ) tvoří základ pro realizaci podpory z Evropského sociálního fondu v oblasti rozvoje lidských zdrojů v České republice na období 2004 - 2006. Globálním cílem operačního programu Rozvoj lidských zdrojů je dosažení vysoké a stabilní úrovně zaměstnanosti založené na kvalifikované a flexibilní pracovní síle, integraci sociálně vyloučených skupin obyvatelstva a konkurenceschopnosti podniků při respektování principů udržitelného rozvoje.


Dne 24.8.2006 byl ukončen příjem žádostí o finanční podporu z ESF v rámci 3. kola Výzvy. Celková částka pro tuto Výzvu byla 13 646 650,90 Kč. Bylo podáno 35 projektových žádostí v celkové hodnotě 79 441 273,- Kč. Dne 1.11. 2006 Zastupitelstvo Jihočeského kraje svým usnesením č.307/2006/ZK schválilo poskytnutí finanční podpory pro 11 projektů. V příloze je seznam podpořených projektů a seznam všech podaných projektů.

Zpráva o výsledku výběrového procesu - 3. kolo (541.00 KB) Zpráva o výsledku výběrového procesu - 3. kolo

Dne 10.3.2006 byl ukončen příjem žádostí o finanční podporu z ESF v rámci 2. kola Výzvy. Celková částka pro tuto Výzvu byla 27 691 416 Kč. Bylo podáno 39 projektových žádostí v celkové hodnotě 108 615 789,10 Kč. Dne 20.6.2006 Zastupitelstvo Jihočeského kraje svým usnesením č.173/2006/ZK schválilo poskytnutí finanční podpory pro 12 projektů. V příloze je seznam podpořených projektů a seznam všech podaných projektů.

Výsledky výběrového řízení - 2. kolo (110.86 KB) Výsledky výběrového řízení - 2. kolo

Dne 22.7.2005 byl ukončen příjem žádostí o finanční podporu z ESF v rámci 1. kola Výzvy. Celková částka pro tuto Výzvu byla 41 880 000 Kč. Bylo podáno 24 projektových žádostí v celkové hodnotě 74 321 899 Kč. Dne 11.10.2005 Zastupitelstvo Jihočeského kraje svým usnesením č.316/2005/ZK schválilo poskytnutí finanční podpory pro 7 projektů. V příloze je seznam podpořených projektů a seznam všech podaných projektů.

Výsledky výběrového řízení (74.67 KB) Výsledky výběrového řízení

Benefit/ monitorovací indikátory KU 3.3 OP RLZ

Benefit / monitorovací indikátory KU 3.3 OP RLZ - 1. kolo (1786.94 KB) Benefit / monitorovací indikátory KU 3.3 OP RLZ - 1. kolo

Benefit / monitorovací indikátory KU 3.3 OP RLZ - 2. kolo (1911.25 KB) Benefit / monitorovací indikátory KU 3.3 OP RLZ - 2. kolo

Benefit / monitorovací indikátory KU 3.3 OP RLZ - 3. kolo (1770.70 KB) Benefit / monitorovací indikátory KU 3.3 OP RLZ - 3. kolo

Další informace jsou dostupné na stránkách www.esfcr.cz.

Creative Commons       Copyright (C) 2017 Jihočeský kraj        Mapa webu        Prohlášení o přístupnosti stránek               Kontaktujte webmastera        Úvodní stránka       
Zákazky na profilu zadavatele Jihočeský kraj
neveřejný portál kraje
youtube kanál
profil kraje na facebooku