Jihočeský kraj - oficiální server server provozovaný krajským úřadem

Textov� verze str�nek

Navigace - nejvy‘‘í úroveň - výběr sekce

Pomocná navigace

Interreg IIIA

Navigace - třetí úroveň - výběr části rubriky

Program INTERREG III, jež má tři části, je jednou z iniciativ Evropských společenství, která byla schválena Evropskou komisí pro členské země Evropské unie a je nástrojem pro překonání nevýhod plynoucích z příhraniční pozice dané oblasti. Část A se týká přeshraniční spolupráce, část B je zaměřena na nadnárodní spolupráci a část C podporuje meziregionální spolupráci. Pro Jihočeský kraj jsou významné iniciativy Interreg IIIA ČR-Bavorsko a Interreg IIIA ČR-Rakousko.

Program iniciativy společenství INTERREG IIIA Česká Republika - Rakousko a Česká Republika - Bavorsko je v Jihočeském kraji administrován prostřednictvím Krajského úřadu Jihočeského kraje, oddělení regionálního rozvoje a evropské integrace odboru regionálního rozvoje a evropské integrace.


Upozornění pro žadatele
Upozorňujeme, že všechny finanční prostředky programu na české straně již byly alokovány.

Z tohoto důvodu již nebude možné předkládat projekty v tomto programovém období. Žadatelé mohou připravovat své záměry na příští období 2007-2013.

O vyhlášení nového programu a možnosti předkládání projektů, budou potenciální žadatelé včas informováni.


Program Iniciativy Společenství INTERREG III A Česká republika - Bavorsko

Seznam podpořených projektů z programu INTERREG IIIA - Česká republika - Bavorsko (22.50 KB) Seznam podpořených projektů z programu INTERREG IIIA - Česká republika - Bavorsko

Program Iniciativy Společenství INTERREG III A Česká republika - Rakousko

Seznam podpořených projektů z programu INTERREG IIIA - Česká republika - Rakousko (34.00 KB) Seznam podpořených projektů z programu INTERREG IIIA - Česká republika - Rakousko

Creative Commons       Copyright (C) 2017 Jihočeský kraj        Mapa webu        Prohlášení o přístupnosti stránek               Kontaktujte webmastera        Úvodní stránka       
Zákazky na profilu zadavatele Jihočeský kraj
neveřejný portál kraje
youtube kanál
profil kraje na facebooku