Jihočeský kraj - oficiální server server provozovaný krajským úřadem

Textov� verze str�nek

Navigace - nejvy‘‘í úroveň - výběr sekce

Pomocná navigace

Dokumenty o hospodaření kraje za rok 2001

Navigace - třetí úroveň - výběr části rubriky

Rozpočet příjmů Jihočeského kraje na rok 2001 (118.21 KB) Rozpočet příjmů Jihočeského kraje na rok 2001

Komentář k rozpočtu příjmů Jihočeského kraje na rok 2001 (58.90 KB) Komentář k rozpočtu příjmů Jihočeského kraje na rok 2001

Rozpočet výdajů Jihočeského kraje na rok 2001 (123.17 KB) Rozpočet výdajů Jihočeského kraje na rok 2001

Specifikace kapitálových výdajů rozpočtu Jihočeského kraje na rok 2001 (98.99 KB) Specifikace kapitálových výdajů rozpočtu Jihočeského kraje na rok 2001

Komentář k rozpočtu výdajů Jihočeského kraje na rok 2001 (66.44 KB) Komentář k rozpočtu výdajů Jihočeského kraje na rok 2001


Závěrečný účet kraje
Povinnost shrnout údaje o ročním hospodaření kraje do závěrečného účtu stanovuje zákon č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů v § 17. V závěrečném účtu kraje jsou obsaženy údaje o plnění rozpočtu příjmů a výdajů v plném členění podle rozpočtové skladby a o dalších finančních operacích, včetně tvorby a použití fondů v tak podrobném členění a obsahu, aby bylo možné zhodnotit finanční hospodaření územního samosprávného celku a svazku obcí a jimi zřízených nebo založených právnických osob a hospodaření s jejich majetkem. Součástí závěrečného účtu je vyúčtování finančních vztahů ke státnímu rozpočtu, rozpočtům obcí, státním fondům a jiným rozpočtům a k hospodaření dalších osob.
 

Návrh Závěrečného účtu kraje za rok 2001 (2028.34 KB) Návrh Závěrečného účtu kraje za rok 2001

Závěr zprávy MF o výsledcích přezkoumání hospodaření za rok 2001 (72.33 KB) Závěr zprávy MF o výsledcích přezkoumání hospodaření za rok 2001

Creative Commons       Copyright (C) 2017 Jihočeský kraj        Mapa webu        Prohlášení o přístupnosti stránek               Kontaktujte webmastera        Úvodní stránka       
Zákazky na profilu zadavatele Jihočeský kraj
neveřejný portál kraje
youtube kanál
profil kraje na facebooku