Jihočeský kraj - oficiální server server provozovaný krajským úřadem

Textov� verze str�nek

Navigace - nejvy‘‘í úroveň - výběr sekce

Pomocná navigace

Plán rozvoje vodovodů a kanalizací na území Jihočeského kraje

Navigace - třetí úroveň - výběr části rubriky

Změna č. 6 Plánu rozvoje vodovodů a kanalizací na území Jihočeského kraje 


Změna č. 6 Plánu rozvoje vodovodů a kanalizací na území Jihočeského kraje (PRVKÚK) byla schválena Zastupitelstvem Jihočeského kraje dne 5. 4. 2018 usnesením č. 105/2018/ZK-12.

 

Odkaz na jiné stránky Mapa kanalizací

Odkaz na jiné stránky Mapa vodovodů

B.2.01-3101 - Blatná (456.86 KB) B.2.01-3101 - Blatná

B.2.02-3102 - České Budějovice (7168.79 KB) B.2.02-3102 - České Budějovice

B.2.03-3103 - Český Krumlov (4627.16 KB) B.2.03-3103 - Český Krumlov

B.2.04-3104 - Dačice (5295.89 KB) B.2.04-3104 - Dačice

B.2.05-3105 - Jindřichův Hradec (3732.57 KB) B.2.05-3105 - Jindřichův Hradec

B.2.06-3106 - Kaplice (2146.80 KB) B.2.06-3106 - Kaplice

B.2.07-3107 - Milevsko (896.26 KB) B.2.07-3107 - Milevsko

B.2.08-3108 - Písek (3756.89 KB) B.2.08-3108 - Písek

B.2.09-3109 - Prachatice (1940.70 KB) B.2.09-3109 - Prachatice

B.2.10-3110 - Soběslav (1422.43 KB) B.2.10-3110 - Soběslav

B.2.11-3111 - Strakonice (5169.07 KB) B.2.11-3111 - Strakonice

B.2.12-3112 - Tábor (6584.31 KB) B.2.12-3112 - Tábor

B.2.13-3113 - Trhové Sviny (5317.85 KB) B.2.13-3113 - Trhové Sviny

B.2.14-3114 - Třeboň (1639.00 KB) B.2.14-3114 - Třeboň

B.2.15-3115 - Týn nad Vltavou (1726.65 KB) B.2.15-3115 - Týn nad Vltavou

B.2.16-3116 - Vimperk (657.22 KB) B.2.16-3116 - Vimperk

B.2.17-3117 - Vodňany (1558.74 KB) B.2.17-3117 - Vodňany

 


Aktualizace obecné části Plánu rozvoje vodovodů a kanalizací pro Jihočeský kraj do roku 2030 s ohledem na řízení sucha


Aktualizace obecné části PRVKÚK do roku 2030 byla schválena Zastupitelstvem Jihočeského kraje dne 5. 4. 2018 usnesením č. 105/2018/ZK-12.

 

Textová část - Aktualizaci obecné části Plánu rozvoje vodovodů a kanalizací pro Jihočeský kraj do roku 2030 s ohledem na řízení sucha (7320.76 KB) Textová část - Aktualizaci obecné části Plánu rozvoje vodovodů a kanalizací pro Jihočeský kraj do roku 2030 s ohledem na řízení sucha

Tabulky (1980.20 KB) Tabulky

Mapy (29826.26 KB) Mapy

 


Změna č. 5 Plánu rozvoje vodovodů a kanalizací na území Jihočeského kraje

 

V rozmezí let 2012 - 2013 byla Jihočeským krajem pořízena Změna č. 5 Plánu rozvoje vodovodů a kanalizací na území Jihočeského kraje. Tato změna byla schválena Zastupitelstvem Jihočeského kraje dne 16. 5. 2013.

B.2.01-3101 - Blatná (3716.21 KB) B.2.01-3101 - Blatná

B.2.02-3102 - České Budějovice (9427.62 KB) B.2.02-3102 - České Budějovice

B.2.03-3103 - Český Krumlov (7718.17 KB) B.2.03-3103 - Český Krumlov

B.2.04-3104 - Dačice (5065.79 KB) B.2.04-3104 - Dačice

B.2.05-3105 - Jindřichův Hradec (7788.77 KB) B.2.05-3105 - Jindřichův Hradec

B.2.06-3106 - Kaplice (4291.99 KB) B.2.06-3106 - Kaplice

B.2.07-3107 - Milevsko (5383.71 KB) B.2.07-3107 - Milevsko

B.2.08-3108 - Písek (7831.25 KB) B.2.08-3108 - Písek

B.2.09-3109 - Prachatice (8062.23 KB) B.2.09-3109 - Prachatice

B.2.10-3110 - Soběslav (3476.52 KB) B.2.10-3110 - Soběslav

B.2.11-3111 - Strakonice (9000.34 KB) B.2.11-3111 - Strakonice

B.2.12-3112 - Tábor (14050.54 KB) B.2.12-3112 - Tábor

B.2.13-3113 - Trhové Sviny (4259.29 KB) B.2.13-3113 - Trhové Sviny

B.2.14-3114 - Třeboň (3004.48 KB) B.2.14-3114 - Třeboň

B.2.15-3115 - Týn nad Vltavou (3282.49 KB) B.2.15-3115 - Týn nad Vltavou

B.2.16-3116 - Vimperk (5393.63 KB) B.2.16-3116 - Vimperk

B.2.17-3117 - Vodňany (2764.48 KB) B.2.17-3117 - Vodňany

 


Zpracovávaná Změna č. 4 Plánu rozvoje vodovodů a kanalizací na území Jihočeského kraje

 

V roce 2010 byla Jihočeským krajem pořízena Změna č. 4 Plánu rozvoje vodovodů a kanalizací na území Jihočeského kraje. Tato změna byla schválena Zastupitelstvem Jihočeského kraje dne 21. 12. 2010.

Soubory ke stažení

3101 - Blatná (3666.72 KB) 3101 - Blatná

 3102 - České Budějovice (9263.41 KB)  3102 - České Budějovice

 3103 - Český Krumlov (7692.67 KB)  3103 - Český Krumlov

 3104 - Dačice (4988.17 KB)  3104 - Dačice

3105 - Jindřichův Hradec (7717.71 KB) 3105 - Jindřichův Hradec

3106 - Kaplice (4239.67 KB) 3106 - Kaplice

3107 - Milevsko (5336.05 KB) 3107 - Milevsko

3108 - Písek (7724.65 KB) 3108 - Písek

3109 - Prachatice (7955.95 KB) 3109 - Prachatice

3110 - Soběslav (3408.30 KB) 3110 - Soběslav

3111 - Strakonice (8847.62 KB) 3111 - Strakonice

3112 - Tábor (13965.08 KB) 3112 - Tábor

3113 - Trhové Sviny (4214.23 KB) 3113 - Trhové Sviny

3114 - Třeboň (2764.23 KB) 3114 - Třeboň

3115 - Týn nad Vltavou (3210.52 KB) 3115 - Týn nad Vltavou

3116 - Vimperk (5326.00 KB) 3116 - Vimperk

3117 - Vodňany (2729.55 KB) 3117 - Vodňany

B.1 - Popis nadobecních systémů a vodovodů a kanalizací (2673.74 KB) B.1 - Popis nadobecních systémů a vodovodů a kanalizací

B.4 - Krajská vrstva (292.31 KB) B.4 - Krajská vrstva

Plány rozvoje vodovodů a kanalizací území kraje se realizují na základě § 4 zákona č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu a o změně některých zákonů, (zákon o vodovodech a kanalizacích), ve znění pozdějších předpisů. Jsou základním prvkem plánování v oboru vodovodů a kanalizací a mají za cíl analyzovat podmínky pro zajištění žádoucí úrovně vodohospodářské infrastruktury kraje.

Plány rozvoje vodovodů a kanalizací území kraje jsou podkladem pro zpracování Plánu rozvoje vodovodů a kanalizací České republiky podle § 29 odst. 1 písmeno c) zákona o vodovodech a kanalizacích. Obsahem je i vymezení zdrojů povrchových a podzemních vod uvažovaných pro účely úpravy na vodu pitnou v souladu s požadavky Směrnice Rady 75/440/EHS z 16. června 1975 o požadované jakosti povrchových vod určených k odběru pitné vody v členských státech.

Plány rozvoje vodovodů a kanalizací území kraje jsou podkladem pro zpracování územně plánovací dokumentace a plánu oblasti povodí, pro činnost vodoprávního úřadu, stavebního úřadu a pro činnost obce a kraje v samostatné i přenesené působnosti.

Plán rozvoje vodovodů a kanalizací na území Jihočeského kraje je zpracován v souladu s § 4 zákona o vodovodech a kanalizacích s výhledem na 10 let (do roku 2015). Plán rozvoje vodovodů a kanalizací na území Jihočeského kraje byl schválen Zastupitelstvem Jihočeského kraje 14. 9. 2004.

V období let 2006 až 2008 byly Jihočeským krajem pořízeny Změna č. 1 a Změna č. 2 Plánu rozvoje vodovodů a kanalizací na území Jihočeského kraje. Obě tyto změny schválilo Zastupitelstvo Jihočeského kraje na svém zasedání dne 27. 5. 2008.


Soubory ke stažení

A - Souhrnná zpráva (2732.46 KB) A - Souhrnná zpráva

B1 - Popis nadobecních systémů vodovodů a kanalizací (2421.55 KB) B1 - Popis nadobecních systémů vodovodů a kanalizací

B2 - Popis vodovodů a kanalizací měst a obcí - komprimováno ve formátu .zip

B.2.01-3101 - Blatná (1148.50 KB) B.2.01-3101 - Blatná

B.2.02-3102 - České Budějovice (2022.70 KB) B.2.02-3102 - České Budějovice

B.2.03-3103 - Český Krumlov (2057.54 KB) B.2.03-3103 - Český Krumlov

B.2.04-3104 - Dačice (1099.78 KB) B.2.04-3104 - Dačice

B.2.05-3105 - Jindřichův Hradec (1642.47 KB) B.2.05-3105 - Jindřichův Hradec

B.2.06-3106 - Kaplice (1278.88 KB) B.2.06-3106 - Kaplice

B.2.07-3107 - Milevsko (1425.03 KB) B.2.07-3107 - Milevsko

B.2.08-3108 - Písek (2001.46 KB) B.2.08-3108 - Písek

B.2.09-3109 - Prachatice (2018.00 KB) B.2.09-3109 - Prachatice

B.2.10-3110 - Soběslav (1007.08 KB) B.2.10-3110 - Soběslav

B.2.11-3111 - Strakonice (2096.55 KB) B.2.11-3111 - Strakonice

B.2.12-3112 - Tábor (2822.13 KB) B.2.12-3112 - Tábor

B.2.13-3113 - Trhové Sviny (1089.44 KB) B.2.13-3113 - Trhové Sviny

B.2.14-3114 - Třeboň (829.82 KB) B.2.14-3114 - Třeboň

B.2.15-3115 - Týn nad Vltavou (928.14 KB) B.2.15-3115 - Týn nad Vltavou

B.2.16-3116 - Vimperk (1261.98 KB) B.2.16-3116 - Vimperk

B.2.17-3117 - Vodňany (876.70 KB) B.2.17-3117 - Vodňany

B4 - Krajská vrstva  (617.02 KB) B4 - Krajská vrstva


Změna č. 1 Plánu rozvoje vodovodů a kanalizací na území Jihočeského kraje

Schváleno Zastupitelstvem Jihočeského kraje dne 27.5.2008.

Změna č. 1 Plánu rozvoje vodovodů a kanalizací na území Jihočeského kraje - část 1 (146.65 KB) Změna č. 1 Plánu rozvoje vodovodů a kanalizací na území Jihočeského kraje - část 1

Změna č. 1 Plánu rozvoje vodovodů a kanalizací na území Jihočeského kraje - část 2 (2861.26 KB) Změna č. 1 Plánu rozvoje vodovodů a kanalizací na území Jihočeského kraje - část 2

 


Kontaktní osoba:

Ing. Monika Wögebauerová

Ing. Hana Zahradníková

Creative Commons       Copyright (C) 2017 Jihočeský kraj        Mapa webu        Prohlášení o přístupnosti stránek               Kontaktujte webmastera        Úvodní stránka       
Zákazky na profilu zadavatele Jihočeský kraj
neveřejný portál kraje
youtube kanál
profil kraje na facebooku