Jihočeský kraj - oficiální server server provozovaný krajským úřadem

Textov� verze str�nek

Navigace - nejvy‘‘í úroveň - výběr sekce

Pomocná navigace

Rozpočet a závěrečný účet za rok 2008

Navigace - třetí úroveň - výběr části rubriky

Závěrečný účet kraje za rok 2008

Závěrečný účet kraje za rok 2008 byl projednán na zasedání Zastupitelstva Jihočeského kraje dne 23. 6. 2009. Přijaté usnesení je v materiálech ke stažení.

Materiály ke stažení

Textová část (255.22 KB) Textová část

Příloha 1 - Přehled hospodářských výsledků zřizovaných organizací (124.00 KB) Příloha 1 - Přehled hospodářských výsledků zřizovaných organizací

Příloha 2 - Zpráva o majetku kraje (25.45 KB) Příloha 2 - Zpráva o majetku kraje

Příloha 3 - Zpráva o hospodářské činnosti kraje (31.64 KB) Příloha 3 - Zpráva o hospodářské činnosti kraje

Příloha 4 - Příloha k roční účetní závěrce (81.07 KB) Příloha 4 - Příloha k roční účetní závěrce

Příloha 5 - Grantová a dotační politika (46.77 KB) Příloha 5 - Grantová a dotační politika

Příloha 6 - Informace o hospodaření nemocnic - část 1 (1898.04 KB) Příloha 6 - Informace o hospodaření nemocnic - část 1

Příloha 6 - Informace o hospodaření nemocnic - část 2 (2680.66 KB) Příloha 6 - Informace o hospodaření nemocnic - část 2

Příloha 6 - Informace o hospodaření nemocnic - část 3 (2051.38 KB) Příloha 6 - Informace o hospodaření nemocnic - část 3

Příloha 6 - Informace o hospodaření nemocnic - část 4 (1882.47 KB) Příloha 6 - Informace o hospodaření nemocnic - část 4

Příloha 6 - Informace o hospodaření nemocnic - část 5 (745.25 KB) Příloha 6 - Informace o hospodaření nemocnic - část 5

Příloha 6 - Informace o hospodaření nemocnic - část 6 (508.94 KB) Příloha 6 - Informace o hospodaření nemocnic - část 6

Příloha 6 - Informace o hospodaření nemocnic - část 7 (365.19 KB) Příloha 6 - Informace o hospodaření nemocnic - část 7

Příloha 6 - Informace o hospodaření nemocnic - část 8 (345.59 KB) Příloha 6 - Informace o hospodaření nemocnic - část 8

Příloha 7 - Informace o hospodaření dalších osob s majetkovou účastí kraje - část 1 (2072.94 KB) Příloha 7 - Informace o hospodaření dalších osob s majetkovou účastí kraje - část 1

Příloha 7 - Informace o hospodaření dalších osob s majetkovou účastí kraje - část 2 (1627.37 KB) Příloha 7 - Informace o hospodaření dalších osob s majetkovou účastí kraje - část 2

Příloha 8 - Informace o přezkoumání obcí a DSO (37.46 KB) Příloha 8 - Informace o přezkoumání obcí a DSO

Příloha 9 - Zpráva o přezkoumání hospodaření kraje (702.90 KB) Příloha 9 - Zpráva o přezkoumání hospodaření kraje

Usnesení Zastupitelstva Jihočeského kraje (24.24 KB) Usnesení Zastupitelstva Jihočeského kraje

Informace o Rozpočtu Jihočeského kraje na rok 2008

Základní údaje:
Rozpočet byl schválen Zastupitelstvem Jihočeského kraje dne 11.12.2007 v těchto objemech:

příjmy: 9 694 725 600,- Kč
výdaje: 9 619 725 600,- Kč
zapojení výsledku hospodaření minulých let: 100 000 000,- Kč
splátka úvěru od EIB: 175 000 000,- Kč

Rozpočet byl připraven jednotlivými věcně příslušnými odbory krajského úřadu, veškeré činnosti spojené s přípravou koordinoval ekonomický odbor. Postupně byl projednáván vedením kraje, radou kraje a finančním výborem zastupitelstva kraje, ke schválení předložený návrh akceptoval závěry z těchto projednání. Při jednáních bylo postupně rozhodováno zejména o návrzích úprav objemů výdajů. Docházelo i k průběžnému doplňování návrhu rozpočtu o další části a kapitoly. V konečném výsledku došlo k odstranění původního schodku bilance v objemu cca 163 mil. Kč a tím k vyrovnání návrhu rozpočtu.


Dokumenty k rozpočtu kraje na rok 2008

Potřebujete-li schválený rozpočet v písemné podobě, vytiskněte nejprve textovou část a poté tabulkovou část (všechny listy přiložených sešitů MS Excel). Vytištěné tabulky vřaďte chronologicky do textové části (podle obsahu). Kompletní rozpočet má 383 stran.

Soubory ke stažení

Rozpočet 2008 - textová část ke stažení ve formátu .pdf (157.51 KB) Rozpočet 2008 - textová část ke stažení ve formátu .pdf

Rozpočet 2008 - tabulková část - tabulky excel - komprimováno ve formátu .zip (1182.63 KB) Rozpočet 2008 - tabulková část - tabulky excel - komprimováno ve formátu .zip

Creative Commons       Copyright (C) 2017 Jihočeský kraj        Mapa webu        Prohlášení o přístupnosti stránek               Kontaktujte webmastera        Úvodní stránka       
Zákazky na profilu zadavatele Jihočeský kraj
neveřejný portál kraje
youtube kanál
profil kraje na facebooku