Jihočeský kraj - oficiální server server provozovaný krajským úřadem

Textov� verze str�nek

Navigace - nejvy‘‘í úroveň - výběr sekce

Pomocná navigace

Rozpočet a závěrečný účet za rok 2007

Navigace - třetí úroveň - výběr části rubriky

Schválený závěrečný účet kraje za rok 2007

Závěrečný účet kraje za rok 2007 byl schválen bez výhrady na zasedání Zastupitelstva Jihočeského kraje dne 24. 6. 2008.

Materiály ke stažení

Textová část (403.01 KB) Textová část

Příloha 1- Přehled hospodářských výsledků zřizovaných organizací (95.50 KB) Příloha 1- Přehled hospodářských výsledků zřizovaných organizací

Příloha 2 - Zpráva o majetku kraje (73.55 KB) Příloha 2 - Zpráva o majetku kraje

Příloha 3 - Zpráva o hospodářské činnosti kraje (83.15 KB) Příloha 3 - Zpráva o hospodářské činnosti kraje

Příloha 4 - Příloha k roční účetní závěrce (129.49 KB) Příloha 4 - Příloha k roční účetní závěrce

Příloha 5 - Grantová a dotační politika.doc (113.91 KB) Příloha 5 - Grantová a dotační politika.doc

Příloha 6 - Informace o hospodaření nemocnic - část 1 (3592.09 KB) Příloha 6 - Informace o hospodaření nemocnic - část 1

Příloha 6 - Informace o hospodaření nemocnic - část 2 (3537.44 KB) Příloha 6 - Informace o hospodaření nemocnic - část 2

Příloha 6 - Informace o hospodaření nemocnic - část 3 (921.32 KB) Příloha 6 - Informace o hospodaření nemocnic - část 3

Příloha 7 - Informace o hospodaření dalších osob s majetkovou účastí kraje (1953.90 KB) Příloha 7 - Informace o hospodaření dalších osob s majetkovou účastí kraje

Příloha 8 - Informace o přezkoumání obcí a DSO (115.68 KB) Příloha 8 - Informace o přezkoumání obcí a DSO

Příloha 9 - Zpráva o přezkoumání hospodaření kraje (3039.56 KB) Příloha 9 - Zpráva o přezkoumání hospodaření kraje

Usnesení Zastupitelstva Jihočeského kraje (92.79 KB) Usnesení Zastupitelstva Jihočeského kraje

Schválený rozpočet na rok 2007

Základní údaje
Rozpočet na rok 2007 byl 19. 12. 2006 schválen zastupitelstvem Jihočeského kraje jako schodkový v těchto objemech:

příjmy 9 107 419 700,- Kč
výdaje 9 620 712 900,- Kč
schodek 513 293 200,- Kč

K profinancování schodku rozpočtu 2007 bude použita část hospodářského přebytku minulých let v objemu 63 293 200,- Kč a objem 450 000 000,- Kč z další tranže krajem přijatého úvěru.

Příprava rozpočtu
Návrh rozpočtu připravený jednotlivými věcně příslušnými odbory krajského úřadu byl postupně projednáván vedením kraje, radou kraje a finančním výborem zastupitelstva kraje. Zastupitelstvem kraje dne 19. prosince 2006 schválený rozpočet akceptuje veškeré závěry z projednání v radě kraje 7. 11. 2006 a 5. 12. 2006 a ve finančním výboru 13. 11. 2006 a 4. 12. 2006. Při jednáních bylo postupně rozhodováno o jednotlivých návrzích úprav. Docházelo i k průběžnému doplňování o další části. Rozpočet byl i upraven ve smyslu organizačních změn připravovaných k 1. 1. 2007. S návrhem rozpočtu byly seznámeny i ty poslanecké kluby zastupitelů, které projevily zájem. K návrhu rozpočtu, zveřejněnému v souladu se zákonnou lhůtou, nebyly uplatněny žádné připomínky občanů.

Dokumenty k rozpočtu kraje na rok 2007

Potřebujete-li schválený rozpočet v písemné podobě, vytiskněte nejprve textovou část a poté tabulkovou část (všechny listy přiložených sešitů MS Excel). Vytištěné tabulky vřaďte chronologicky do textové části (podle obsahu). Kompletní rozpočet má 368 stran.

Rozpočet 2007 - textová část (176.71 KB) Rozpočet 2007 - textová část

Rozpočet 2007 - tabulková část (735.42 KB) Rozpočet 2007 - tabulková část

Materiály z fáze přípravy rozpočtu

Informace o návrhu rozpočtu na rok 2007 (23.83 KB) Informace o návrhu rozpočtu na rok 2007

Poučení občanům k Návrhu Rozpočtu Jihočeského kraje na rok 2007 (29.82 KB) Poučení občanům k Návrhu Rozpočtu Jihočeského kraje na rok 2007

Návrh rozpočtu 2007 - textová část (176.71 KB) Návrh rozpočtu 2007 - textová část

Návrh rozpočtu 2007 - tabulková část (735.41 KB) Návrh rozpočtu 2007 - tabulková část

Creative Commons       Copyright (C) 2017 Jihočeský kraj        Mapa webu        Prohlášení o přístupnosti stránek               Kontaktujte webmastera        Úvodní stránka       
Zákazky na profilu zadavatele Jihočeský kraj
neveřejný portál kraje
youtube kanál
profil kraje na facebooku