Jihočeský kraj - oficiální server server provozovaný krajským úřadem

Textov� verze str�nek

Navigace - nejvy‘‘í úroveň - výběr sekce

Pomocná navigace

Rozvojové koncepce Jihočeského kraje

Kraj v samostatné působnosti pečuje ve svém územním obvodu v souladu s místními předpoklady a s místními zvyklostmi o komplexní rozvoj svého území a o potřeby svých občanů, zejména o vytváření podmínek pro rozvoj sociální péče, o uspokojování potřeby ochrany a rozvoje zdravých životních podmínek, dopravy a spojů, potřeby informací, výchovy a vzdělávání, celkového kulturního rozvoje a ochrany veřejného pořádku. K plnění tohoto základního úkolu zpracovává dlouhodobé rozvojové dokumenty, které jsou obsaženy v této rubrice.

Podrubrika Koncepce paliativní péče v Jihočeském kraji na období do roku 2023

Podrubrika Program rozvoje Jihočeského kraje 2014 – 2020

Podrubrika Soulad projektu s Programem rozvoje Jihočeského kraje

Podrubrika Koncepce rozvoje cestovního ruchu Jihočeského kraje 2015-2020

Podrubrika Územní energetická koncepce Jihočeského kraje

Podrubrika Koncepce z oblasti výchovy, vzdělávání a sportu

Podrubrika Koncepce systému péče o osoby s duševním onemocněním v Jihočeském kraji

Podrubrika Koncepce zdravotnictví Jihočeského kraje na období 2015 – 2020

Podrubrika Věda, výzkum, inovace

Podrubrika Koncepce optimalizace dopravní sítě na území Jihočeského kraje

Podrubrika Koncepce ochrany přírody Jihočeského kraje

Podrubrika Koncepce protipovodňové ochrany na území Jihočeského kraje

Podrubrika Plán rozvoje vodovodů a kanalizací na území Jihočeského kraje

Podrubrika Bezpečnost silničního provozu

Podrubrika Program investiční výstavby a oprav na silnicích II. a III. třídy na území Jčk

Podrubrika Koncepce podpory památkové péče JIHOČESKÉHO KRAJE v letech 2015 - 2020

Podrubrika Regionální surovinová politika Jihočeského kraje

Creative Commons       Copyright (C) 2017 Jihočeský kraj        Mapa webu        Prohlášení o přístupnosti stránek               Kontaktujte webmastera        Úvodní stránka       
Zákazky na profilu zadavatele Jihočeský kraj
neveřejný portál kraje
youtube kanál
profil kraje na facebooku