Jihočeský kraj - oficiální server server provozovaný krajským úřadem

Textov� verze str�nek

Navigace - nejvy‘‘í úroveň - výběr sekce

Pomocná navigace

Programy AP PRK vyhlášené 9.10.2006 (VH infrastruktura - III. výzva)

Navigace - třetí úroveň - výběr části rubriky

Grantový program na podporu výstavby a obnovy vodohospodářské infrastruktury - III. výzva
Cílem programu je řešení problémů s odkanalizováním, čištěním odpadních vod a problémů v zásobování obyvatelstva pitnou vodou v obcích - v aglomeracích do 2000 ekvivalentních obyvatel, protože způsob čištění těchto vod významnou měrou ovlivňuje kvalitu podzemních i povrchových vod a tím i kvalitu krajiny a přírodního prostředí.

Soubory, potřebné ke zpracování žádosti (balíček .zip) (2121.67 KB) Soubory, potřebné ke zpracování žádosti (balíček .zip)

Vyhlášeno: 9.10.2006, Uzávěrka příjmu žádostí: 30.11.2006 do 13,00 hod., gesce odbor regionálního rozvoje a evropské integrace, oddělení řízení grantů a projektů, kontaktní osoba: Věra Sedláková, BBS. tel.: 386 720 336, email: sedlakova@kraj-jihocesky.cz. Odborné dotazy: odbor životního prostředí, zemědělství a lesnictví, oddělení vodního hospodářství, Ing. Karolína Zámišová, tel. 386 720 729, e-mail: zamisova@kraj-jihocesky.cz.

Creative Commons       Copyright (C) 2017 Jihočeský kraj        Mapa webu        Prohlášení o přístupnosti stránek               Kontaktujte webmastera        Úvodní stránka       
Zákazky na profilu zadavatele Jihočeský kraj
neveřejný portál kraje
youtube kanál
profil kraje na facebooku