Jihočeský kraj - oficiální server server provozovaný krajským úřadem

Textov� verze str�nek

Navigace - nejvy‘‘í úroveň - výběr sekce

Pomocná navigace

Programy AP PRK vyhlášené 7.8.2006

Navigace - třetí úroveň - výběr části rubriky

Grantový program Podpora opatření vedoucích k odstranění bariér v ústavní sociální péči
Hlavním záměrem tohoto grantového programu je v souladu se strategickým cílem Programu rozvoje územního obvodu Jihočeského kraje finančně napomoci dalšímu zkvalitňování poskytované péče. Stále aktuálnější je problematika zdravotně postižených občanů. V kraji chybí některá specializovaná zařízení a střediska ranné péče a roste počet skupin, které nejsou schopny řešit své sociální problémy. Na ošetřovatelských odděleních ústavů sociální péče a domovů důchodců je zajišťována komplexní celodenní péče zejména o imobilní klienty. Vzhledem k náročnosti odborné ošetřovatelské péče prováděné na těchto odděleních je nutné podpořit materiální vybavení potřebné pro tuto péči.

Soubory, potřebné ke zpracování žádosti (balíček .zip) (140.60 KB) Soubory, potřebné ke zpracování žádosti (balíček .zip)

Vyhlášeno: 7.8.2006, Uzávěrka příjmu žádostí: 25.8.2006 do 12,00 hod., gesce odbor regionálního rozvoje a evropské integrace, oddělení řízení grantů a projektů, kontaktní osoba: Věra Sedláková, BBS. tel.: 386 720 336, email: sedlakova@kraj-jihocesky.cz. Odborné dotazy: Odbor sociálních věcí a zdravotnictví, vedoucí koordinačního a kontrolního oddělení, Mgr. Jaroslav Šíma, tel.: 386 720 604, e-mail: sima@kraj-jihocesky.cz

Creative Commons       Copyright (C) 2017 Jihočeský kraj        Mapa webu        Prohlášení o přístupnosti stránek               Kontaktujte webmastera        Úvodní stránka       
Zákazky na profilu zadavatele Jihočeský kraj
neveřejný portál kraje
youtube kanál
profil kraje na facebooku