Jihočeský kraj - oficiální server server provozovaný krajským úřadem

Textov� verze str�nek

Navigace - nejvy‘‘í úroveň - výběr sekce

Pomocná navigace

Programy AP PRK vyhlášené 7.8.2006

Navigace - třetí úroveň - výběr části rubriky

Grantový program Podpora opatření vedoucích k odstranění bariér v ústavní sociální péči
Hlavním záměrem tohoto grantového programu je v souladu se strategickým cílem Programu rozvoje územního obvodu Jihočeského kraje finančně napomoci dalšímu zkvalitňování poskytované péče. Stále aktuálnější je problematika zdravotně postižených občanů. V kraji chybí některá specializovaná zařízení a střediska ranné péče a roste počet skupin, které nejsou schopny řešit své sociální problémy. Na ošetřovatelských odděleních ústavů sociální péče a domovů důchodců je zajišťována komplexní celodenní péče zejména o imobilní klienty. Vzhledem k náročnosti odborné ošetřovatelské péče prováděné na těchto odděleních je nutné podpořit materiální vybavení potřebné pro tuto péči.

Soubory, potřebné ke zpracování žádosti (140.60 KB) Soubory, potřebné ke zpracování žádosti

Vyhlášeno: 7.8.2006, Uzávěrka příjmu žádostí: 25.8.2006 do 12,00 hod., gesce odbor regionálního rozvoje a evropské integrace, oddělení řízení grantů a projektů, kontaktní osoba: Věra Sedláková, BBS. tel.: 386 720 336, email: sedlakova@kraj-jihocesky.cz. Odborné dotazy: Odbor sociálních věcí a zdravotnictví, vedoucí koordinačního a kontrolního oddělení, Mgr. Jaroslav Šíma, tel.: 386 720 604, e-mail: sima@kraj-jihocesky.cz.

Creative Commons       Copyright (C) 2017 Jihočeský kraj        Mapa webu        Prohlášení o přístupnosti stránek               Kontaktujte webmastera        Úvodní stránka       
Zákazky na profilu zadavatele Jihočeský kraj
neveřejný portál kraje
youtube kanál
profil kraje na facebooku