Jihočeský kraj - oficiální server server provozovaný krajským úřadem

Textov� verze str�nek

Navigace - nejvy‘‘í úroveň - výběr sekce

Pomocná navigace

Grantový program Jihočeského kraje na podporu jednotek SDH obcí a ostatních složek IZS

Navigace - třetí úroveň - výběr části rubriky

Grantový program sleduje zlepšení materiálně technického vybavení jednotek SDH obcí Jihočeského kraje. V úvahu budou vzaty obcí stanovené priority uvedené v "Žádosti". Bude přihlédnuto k materiálně technickému vybavení jednotky SDH obce, aktivitě jednotky SDH obce a podílu na financování jednotky SDH obce z vlastního rozpočtu obce. Dále bude zohledněna i výše poskytnutých příspěvků, dotací a grantů z rozpočtu Jihočeského kraje v minulých letech. Na poskytnutí grantu na nákup věcného vybavení jednotek SDH obcí není právní nárok. Jihočeský kraj si vyhrazuje právo úpravy poskytovaných částek oproti požadované výši grantu jednotlivými žadateli.

Soubory, potřebné ke zpracování žádosti (145.77 KB) Soubory, potřebné ke zpracování žádosti

Vyhlášeno: 12.7.2006

Uzávěrka příjmu žádostí: 16.8.2006 do 16,00 hod.

gesce odbor regionálního rozvoje a evropské integrace, oddělení řízení grantů a projektů, kontaktní osoba: Věra Sedláková, BBS. tel.: 386 720 336, e-mail: sedlakova@kraj-jihocesky.cz.

Odborné dotazy: Odbor kancelář hejtmana-oddělení krizového řízení, Ing. Jaroslav Jedlička, tel.:386720291, e-mail: jedlicka@kraj-jihocesky.cz.

Creative Commons       Copyright (C) 2017 Jihočeský kraj        Mapa webu        Prohlášení o přístupnosti stránek               Kontaktujte webmastera        Úvodní stránka       
Zákazky na profilu zadavatele Jihočeský kraj
neveřejný portál kraje
youtube kanál
profil kraje na facebooku