Jihočeský kraj - oficiální server server provozovaný krajským úřadem

Textov� verze str�nek

Navigace - nejvy‘‘í úroveň - výběr sekce

Pomocná navigace

Programy v gesci OSVZ vyhlášené 12.6. 2006 (2. výzvy)

Navigace - třetí úroveň - výběr části rubriky

Grantový program Podpora rozvoje služeb na posílení sociálního začleňování národnostních menšin, cizinců a azylantů.

Program je rozčleněn do tří opatření podle cílových skupin. Upřednostňovány budou projekty nebo programy zaměřené na jednu z cílových skupin a nabízející pro ni co nejkomplexnější služby. Druhé kolo pro podávání žádostí bude vyhlašováno ve druhé polovině roku 2006 a bude sloužit především k následné podpoře již rozpracovaných projektů. V případě Vašeho zájmu o příspěvek Jihočeského kraje je nezbytné si podat žádost. Podrobné informace včetně potřebných tiskopisů jsou ke stažení níže.

Soubory, potřebné ke zpracování žádosti (balíček .zip) (130.63 KB) Soubory, potřebné ke zpracování žádosti (balíček .zip)

Termín podání žádosti je do 15.8.2006 do 13 hodin (razítko podatelny JčK). Žádosti doručené po termínu nebo na jinou adresu budou vyřazeny. Z žádosti musí být mj. patrný současný stav financování programu či projektu a výčet finančních zdrojů. S případnými dotazy se prosím obracejte na pracovníky oddělení prevence a humanitních činností Bohumilu Vančurovou, tel.: 38 67 20 638, e-mail: vancurovab@kraj-jihocesky.cz nebo na Romana Slivku, tel: 38 67 20 639, e-mail: slivka@kraj-jihocesky.cz.

Creative Commons       Copyright (C) 2017 Jihočeský kraj        Mapa webu        Prohlášení o přístupnosti stránek               Kontaktujte webmastera        Úvodní stránka       
Zákazky na profilu zadavatele Jihočeský kraj
neveřejný portál kraje
youtube kanál
profil kraje na facebooku