Jihočeský kraj - oficiální server server provozovaný krajským úřadem

Textov� verze str�nek

Navigace - nejvy‘‘í úroveň - výběr sekce

Pomocná navigace

Formuláře a tiskopisy ke stažení

Navigace - třetí úroveň - výběr části rubriky

Oznámení veřejné sbírky - tiskopis (85.00 KB) Oznámení veřejné sbírky - tiskopis

Čestné prohlášení k oznámení veřejné sbírky (27.50 KB) Čestné prohlášení k oznámení veřejné sbírky

Vzory k přestupkovému zákonu

Vzor č. 1 - Předvolání k podání vysvětlení (37.50 KB) Vzor č. 1 - Předvolání k podání vysvětlení

Vzor č. 2 - Zahájení řízení - předvolání obviněného - účast nutná (41.00 KB) Vzor č. 2 - Zahájení řízení - předvolání obviněného - účast nutná

Vzor č. 3 - zahájení řízení + uvědomění obviněného o ústním jednání - účast není nutná (38.00 KB) Vzor č. 3 - zahájení řízení + uvědomění obviněného o ústním jednání - účast není nutná

Vzor č. 4 - Předvolání svědka (35.00 KB) Vzor č. 4 - Předvolání svědka

Vzor č. 5 - Předvedení svědka (34.00 KB) Vzor č. 5 - Předvedení svědka

Vzor č. 6 - Žádost o předvedení svědka (31.00 KB) Vzor č. 6 - Žádost o předvedení svědka

Vzor č. 7 - Uložení pořádkové pokuty svědkovi (37.00 KB) Vzor č. 7 - Uložení pořádkové pokuty svědkovi

Vzor č. 8 - Poučení o možnosti podat návrh (48.00 KB) Vzor č. 8 - Poučení o možnosti podat návrh

Vzor č. 9 - Návrh na projednání přestupku (44.00 KB) Vzor č. 9 - Návrh na projednání přestupku

Vzor č. 10 - Usnesení k doplnění návrhu (45.50 KB) Vzor č. 10 - Usnesení k doplnění návrhu

Vzor č. 11 - Vyrozumění o možnosti uplatnit nárok na náhradu majetkové škody způsobené přestupkem (42.00 KB) Vzor č. 11 - Vyrozumění o možnosti uplatnit nárok na náhradu majetkové škody způsobené přestupkem

Vzor č. 12 - Usnesení o odložení věci - od 1. 10. 2016 (38.50 KB) Vzor č. 12 - Usnesení o odložení věci - od 1. 10. 2016

Vzor č. 13 - Vyrozumění  osoby dotčené jednáním osoby podezřelé ze spáchání přestupku (36.00 KB) Vzor č. 13 - Vyrozumění osoby dotčené jednáním osoby podezřelé ze spáchání přestupku

Vzor č. 14 - Protokol o ústním jednání (59.00 KB) Vzor č. 14 - Protokol o ústním jednání

Vzor č. 15 - Záznam o podání vysvětlení podle § 60 PZ (38.00 KB) Vzor č. 15 - Záznam o podání vysvětlení podle § 60 PZ

Vzor č. 16 - Usnesení o určení lhůty k doplnění námitky podjatosti (41.50 KB) Vzor č. 16 - Usnesení o určení lhůty k doplnění námitky podjatosti

Vzor č. 17 - Usnesení o vyloučení úřední osoby (45.50 KB) Vzor č. 17 - Usnesení o vyloučení úřední osoby

Vzor č. 18 - Usnesení o nevyloučení úřední osoby (74.50 KB) Vzor č. 18 - Usnesení o nevyloučení úřední osoby

Vzor č. 19 - Poučení účastníků řízení + svědka (18.12 KB) Vzor č. 19 - Poučení účastníků řízení + svědka

Vzory k evidenci obyvatel

Vzory ke stažení (100.72 KB) Vzory ke stažení

Změny ve vydávání OP, CD od 1. 7. 2018 (795.24 KB) Změny ve vydávání OP, CD od 1. 7. 2018

Pracoviště MV pro vyřízení dokladů ve zrychlených lhůtách - ÚŘEDNÍ HODINY (43.07 KB) Pracoviště MV pro vyřízení dokladů ve zrychlených lhůtách - ÚŘEDNÍ HODINY

Creative Commons       Copyright (C) 2017 Jihočeský kraj        Mapa webu        Prohlášení o přístupnosti stránek               Kontaktujte webmastera        Úvodní stránka       
Zákazky na profilu zadavatele Jihočeský kraj
neveřejný portál kraje
youtube kanál
profil kraje na facebooku