Jihočeský kraj - oficiální server server provozovaný krajským úřadem

Textov� verze str�nek

Navigace - nejvy‘‘í úroveň - výběr sekce

Pomocná navigace

Programy AP PRK vyhlášené 9.6.2006 (2. výzva)

Navigace - třetí úroveň - výběr části rubriky

II. Výzva GP Příprava a realizace výstavby nových a obnova stávajících autobusových a železničních zastávek.
Základní podmínkou pro kvalitní integraci regionální autobusové a železniční dopravy je odpovídající infrastruktura autobusové a železniční dopravy. V rámci Programu rozvoje územního plánu Jihočeského kraje, části rozvoj dopravy a dopravní infrastruktury jsou obsaženy cíle, k jejichž naplnění grantový program přispívá - zvýšení atraktivity kraje pro turisty, návštěvníky a nvestory, modernizace a zkvalitnění regionální a místní dopravní infrastruktury včetně návaznosti dopravních systémů, zajištění dopravní obslužnosti v turisticky atraktivních územích při ochraně přírody a krajiny.

Soubory, potřebné ke zpracování žádosti (balíček .zip) (109.85 KB) Soubory, potřebné ke zpracování žádosti (balíček .zip)

Vyhlášeno: 9.6.2006, Uzávěrka příjmu žádostí: 20.7.2006 do 13,00 hod., gesce odbor regionálního rozvoje a evropské integrace, oddělení řízení grantů a projektů, kontaktní osoba: Hana Műllerová, tel.: 386 720 362, e-mail: mullerova@kraj-jihocesky.cz Odborné dotazy: odbor dopravy a silničního hospodářství, Ivana Havlíková tel.: 386 720 520, e-mail: havlikovai@kraj-jihocesky.cz.

Creative Commons       Copyright (C) 2017 Jihočeský kraj        Mapa webu        Prohlášení o přístupnosti stránek               Kontaktujte webmastera        Úvodní stránka       
Zákazky na profilu zadavatele Jihočeský kraj
neveřejný portál kraje
youtube kanál
profil kraje na facebooku