Jihočeský kraj - oficiální server server provozovaný krajským úřadem

Textov� verze str�nek

Navigace - nejvy‘‘í úroveň - výběr sekce

Pomocná navigace

Programy AP PRK vyhlášené 10.5. 2006 (2. výzvy)

Navigace - třetí úroveň - výběr části rubriky

Grantový program podpora vypracování metodik pro posuzování kvality a efektivity poskytovaných sociálních služeb - provozní standardy sociální péče - II. výzva
Záměrem tohoto grantového programu je v souladu se strategickým cílem Programu rozvoje územního obvodu Jihočeského kraje napomoci vypracování metodik pro posuzování kvality a efektivity poskytovaných sociálních služeb - provozních standardů sociální péče.

Soubory, potřebné ke zpracování žádosti (balíček .zip) (151.29 KB) Soubory, potřebné ke zpracování žádosti (balíček .zip)

Vyhlášeno: 10.5.2006, Uzávěrka příjmu žádostí: 24.5.2006 do 12,00 hod., gesce odbor regionálního rozvoje a evropské integrace, oddělení řízení grantů a projektů, kontaktní osoba: Věra Sedláková, BBS. tel.: 386 720 336, e-mail: sedlakova@kraj-jihocesky.cz. Odborné dotazy: Odbor sociálních věcí a zdravotnictví, odd. sociálních věcí, Mgr. Helena Kocmanová, tel. 386 720 623, e-mail: kocmanova@kraj-jihocesky.cz.

Creative Commons       Copyright (C) 2017 Jihočeský kraj        Mapa webu        Prohlášení o přístupnosti stránek               Kontaktujte webmastera        Úvodní stránka       
Zákazky na profilu zadavatele Jihočeský kraj
neveřejný portál kraje
youtube kanál
profil kraje na facebooku