Jihočeský kraj - oficiální server server provozovaný krajským úřadem

Textov� verze str�nek

Navigace - nejvy‘‘í úroveň - výběr sekce

Pomocná navigace

Společný regionální operační program - Grantová schémata

Navigace - třetí úroveň - výběr části rubriky

Aktuální informace o přijatých žádostech a podpořených projektech

Podklady nezbytné k úspěšnému předložení žádosti o proplacení nákladů akcí realizovaných v rámci GS 3.2 SROP jsou zveřejněny pod záložkou Podklady k žádosti o proplacení výdajů akcí GS SROP 3.2.
Podklady potřebné k realizaci akcí GS SROP Jihočeského kraje, jsou zveřejněny pod záložkou Pokyny pro příjemce dotace z grantových schémat SROP Jihočeského kraje.

Souhrn přijatých projektů - 1. kolo výzvy GS SROP (32.11 KB) Souhrn přijatých projektů - 1. kolo výzvy GS SROP

Zastupitelstvem schválené akce k financování v rámci 1.výzvy GS SROP Jihočeského kraje (33.41 KB) Zastupitelstvem schválené akce k financování v rámci 1.výzvy GS SROP Jihočeského kraje

Vyhlášení výzvy k předkládání žádostí o akci do GS SROP: Dnes, 31.1.2005 jsou  vyhlášeny první výzvy k předkládání žádostí o finanční podpory v rámci grantových schémat Jihočeského kraje - Společného regionálního operačního programu.
Přílohy společné pro všechna opatření, které je možné po stažení elektronicky vyplňovat:

Metodiky pro zpracování povinných příloh ke GS SROP (948.26 KB) Metodiky pro zpracování povinných příloh ke GS SROP

Soubor dokumentů k vyplňování ve formátu .zip (3236.42 KB) Soubor dokumentů k vyplňování ve formátu .zip

Aplikace pro elektronické vyplňování žádostí (ELZA) (2003.02 KB) Aplikace pro elektronické vyplňování žádostí (ELZA)

Dotazy k aplikaci ELZA pro GS SROP (28.21 KB) Dotazy k aplikaci ELZA pro GS SROP

Dotazy ke GS SROP (26.04 KB) Dotazy ke GS SROP

Metodický pokyn pro zadávání veřejných a jiných zakázek pro žadatele o akce GS SROP (106.46 KB) Metodický pokyn pro zadávání veřejných a jiných zakázek pro žadatele o akce GS SROP


Na titulních listech jednotlivých příloh je nutné doplnit číslo a název opatření. Čestné prohlášení žadatele o podpoře de minimis vyplňte a přiložte v případě, že je uvedeno v seznamu povinných příloh.
Specifické dokumenty pro jednotlivá grantová schémata:
 
Opatření 1.1 - GS na podporu drobných podnikatelů

Oznámení o vyhlášení kola výzvy - podpora drobných podnikatelů (43.61 KB) Oznámení o vyhlášení kola výzvy - podpora drobných podnikatelů

Pokyny pro žadatele - podpora drobných podnikatelů (244.15 KB) Pokyny pro žadatele - podpora drobných podnikatelů

Přílohy - podpora drobných podnikatelů - soubor dokumentů .zip (576.81 KB) Přílohy - podpora drobných podnikatelů - soubor dokumentů .zip


Opatření 1.1 - GS na podporu malých a středních podnikatelů

Oznámení o vyhlášení kola výzvy - podpora malých a středních podnikatelů (44.82 KB) Oznámení o vyhlášení kola výzvy - podpora malých a středních podnikatelů

Pokyny pro žadatele - podpora malých a středních podnikatelů (244.15 KB) Pokyny pro žadatele - podpora malých a středních podnikatelů

Přílohy - podpora malých a středních podnikatelů - soubor dokumentů .zip (540.58 KB) Přílohy - podpora malých a středních podnikatelů - soubor dokumentů .zip


Opatření 2.1.1 - GS na podporu místních komunikací v Jihočeském kraji

Oznámení o vyhlášení kola výzvy - podpora místních komunikací (41.57 KB) Oznámení o vyhlášení kola výzvy - podpora místních komunikací

Pokyny pro žadatele - podpora místních komunikací (212.58 KB) Pokyny pro žadatele - podpora místních komunikací

Přílohy - podpora místních komunikací - soubor dokumentů .zip (485.07 KB) Přílohy - podpora místních komunikací - soubor dokumentů .zip


Opatření 3.2 - GS na podporu sociální integrace v Jihočeském kraji

Oznámení o vyhlášení kola výzvy - podpora sociální integrace (51.74 KB) Oznámení o vyhlášení kola výzvy - podpora sociální integrace

Pokyny pro žadatele - podpora sociální integrace (266.58 KB) Pokyny pro žadatele - podpora sociální integrace

Přílohy - podpora sociální integrace - soubor dokumentů .zip (490.88 KB) Přílohy - podpora sociální integrace - soubor dokumentů .zip


Opatření 4.1.2 - GS na podporu regionálních a místních služeb cestovního ruchu v Jihočeském kraji pro podnikatelské subjekty

Oznámení o vyhlášení kola výzvy - podpora cestovního ruchu - podn. subjekty (43.36 KB) Oznámení o vyhlášení kola výzvy - podpora cestovního ruchu - podn. subjekty

Pokyny pro žadatele - podpora cestovního ruchu - podn. subjekty (216.95 KB) Pokyny pro žadatele - podpora cestovního ruchu - podn. subjekty

Přílohy - podpora cestovního ruchu - podn. subjekty - soubor dokumentů .zip (568.80 KB) Přílohy - podpora cestovního ruchu - podn. subjekty - soubor dokumentů .zip


Opatření 4.1.2 - GS na podporu regionálních a místních služeb cestovního ruchu v Jihočeském kraji pro veřejné subjekty.

Oznámení o vyhlášení kola výzvy - podpora cestovního ruchu - veř. subjekty (42.40 KB) Oznámení o vyhlášení kola výzvy - podpora cestovního ruchu - veř. subjekty

Pokyny pro žadatele - podpora cestovního ruchu - veř. subjekty (223.52 KB) Pokyny pro žadatele - podpora cestovního ruchu - veř. subjekty

Přílohy - podpora cestovního ruchu - veř. subjekty - soubor dokumentů .zip (479.01 KB) Přílohy - podpora cestovního ruchu - veř. subjekty - soubor dokumentů .zip


Opatření 4.2.2 - GS na podporu regionální a místní infrastruktury cestovního ruchu

Oznámení o vyhlášení kola výzvy - podpora infrastruktury cestovního ruchu (43.23 KB) Oznámení o vyhlášení kola výzvy - podpora infrastruktury cestovního ruchu

Pokyny pro žadatele - podpora infrastruktury cestovního ruchu (227.51 KB) Pokyny pro žadatele - podpora infrastruktury cestovního ruchu

Přílohy - podpora infrastuktury cestovního ruchu - soubor dokumentů .zip (539.40 KB) Přílohy - podpora infrastuktury cestovního ruchu - soubor dokumentů .zip

Pokyny a podklady ke stažení

Podklady k žádosti o proplacení výdajů akcí GS SROP 3.2 (416.00 KB) Podklady k žádosti o proplacení výdajů akcí GS SROP 3.2

Pokyny pro příjemce dotace z grantových schémat SROP Jihočeského kraje (587.26 KB) Pokyny pro příjemce dotace z grantových schémat SROP Jihočeského kraje

Creative Commons       Copyright (C) 2017 Jihočeský kraj        Mapa webu        Prohlášení o přístupnosti stránek               Kontaktujte webmastera        Úvodní stránka       
Zákazky na profilu zadavatele Jihočeský kraj
neveřejný portál kraje
youtube kanál
profil kraje na facebooku