Jihočeský kraj - oficiální server server provozovaný krajským úřadem

Textov� verze str�nek

Navigace - nejvy‘‘í úroveň - výběr sekce

Pomocná navigace

/ Krajský úřad /  

Ředitel Krajského úřadu Jihočeského kraje


řídí Krajský úřad v souladu s § 69 zákona o krajích č. 129/2000 Sb. v platném znění.

Zejména:

  • zajišťuje plnění usnesení zastupitelstva a rady a dalších úkolů stanovených zákony
  • za plnění úkolů v samostatné a přenesené působnosti je zodpovědný hejtmanovi
  • podává ministerstvu návrhy na pozastavení vyhlášek a nařízení obcí nebo jejich jednotlivých ustanovení
  • plní funkci zaměstnavatele vůči zaměstnancům zařazeným do krajského úřadu,
  • je nadřízeným všech zaměstnanců krajského úřadu a kontroluje jejich činnosti
  • vydává vnitřní předpisy krajského úřadu a předpisy s působností v Jihočeském kraji po schválení radou či zastupitelstvem
  • je oprávněn předkládat radě návrhy na vydání nařízení kraje
  • zúčastňuje se zasedání rady a zastupitelstva s poradním hlasem
  • nesmí vykonávat funkce v politických stranách a hnutích. V době výkonu funkce ředitele nesmí být poslancem, senátorem ani členem zastupitelstva územního samosprávného celku.

Podrubrika Kontakty na ředitele Krajského úřadu Jihočeského kraje

Creative Commons       Copyright (C) 2017 Jihočeský kraj        Mapa webu        Prohlášení o přístupnosti stránek               Kontaktujte webmastera        Úvodní stránka       
Zákazky na profilu zadavatele Jihočeský kraj
neveřejný portál kraje
youtube kanál
profil kraje na facebooku